Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

Нашето слънце (тази планетарна система), както го познаваме, под-Логос или физическото проявление на под-Логос ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Тогава предполагам, че този под-Логос е създал тази планетарна система във всичките нейни плътности. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Под-Логосът на вашата слънчева същност обособи някои експериментални компоненти в рамките на моделите на интелигентната енергия, задвижвана от Логоса, което създаде основните условия и вибрационни норми, постоянно действащи във вашата, както сте я нарекли, голяма галактика.

Тогава този под-Логос, който е нашето слънце, същият под-Логос ли е, но просто проявяващ се в различни части на цялата галактика, която е… той всички звезди в тази галактика ли е?

Аз съм Ра. Моля, перифразирайте.

Казвам, че има приблизително 250 милиарда звезди или слънца, нещо като нашето, в тази голяма галактика. Всички ли са част от един и същи под-Логос?

Аз съм Ра. Всички те са част от един и същи Логос. Вашата слънчева система, както бихте я нарекли, е проявление, в известна степен и малко по-различно, поради наличието на под-Логос.

Сега, всички тези - Нека се уверя, че съм прав тогава. Тогава нашето слънце е под-Логос на Логоса, който е основният галактически Логос. Така ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Има ли каквито и да е под-под-Логос, които се намират в нашата планетарна система, които са „под“ на нашето слънце?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Бихте ли ми казали кой от тези — Бихте ли ми дали пример за един от тях, ще го нарека под-под-Логос?

Аз съм Ра. Един пример е вашият ум/тяло/дух комплекс.

Тогава всяка съществуваща същност би била някакъв вид под-или под-под-Логос. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно до границите на всяко наблюдение, защото цялото творение е живо.

Тогава планетата, по която ходим тук, би била някаква форма на под-под-Логос. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Планетарната същност е така наречена само като Логос, ако работи хармонично със същества или ум/тяло комплекси върху нейната повърхност или в нейното електромагнитно поле.

Добре. Под-Логосът, като нашето слънце, някой от тях – в нашата голяма галактика – имат ли метафизична полярност, да кажем, положителна или отрицателна, както ние използвахме термина?

Аз съм Ра. Както вие използвате термина, това не е така. Същностите от нивото на планетарното, имат силата на интелигентната безкрайност, чрез използването на свободна воля, преминавайки през действията на съществуване. Следователно, полярността не е както вие разбирате полярността. Едва когато планетарната сфера започне хармонично да взаимодейства с ум/тяло комплекси и по-специално ум/тяло/дух комплекси, тогава планетарните сфери поемат изкривявания поради мисловните комплекси на същностите, взаимодействащи с планетарната същност.

Творението на Единствения Безкраен Творец няма полярността, за която говорите.

Благодаря ви. Вчера заявихте, че планетите в първа плътност са в безвремево състояние, като начало. Можете ли да ми кажете как възниква ефектът, който ние различаваме като време?

Аз съм Ра. Току-що ви описахме състоянието на съществуване на всеки Логос. Процесът, чрез който пространство/времето влиза във форма на континуум, е функция на внимателното изграждане, така да кажем, на пълен или цялостен план на вибрационните норми, плътности и потенциали. Когато този план се слее в мисловните комплекси на Любовта, тогава физическите проявления започват да се появяват; този първи етап на проявление е осъзнаването или съзнанието.

В момента, в който това сливане е в точката на живот или битие – точката или извора на началото – пространство/времето тогава започва да разгръща свитъка си на живот.

Докато Любовта създава вибрацията — Първо ще направя това изявление. Нека кажа, вярвам, че Любовта създава вибрацията в пространство/времето, за да формира фотона. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Това по същество е правилно.

Тогава продължителното прилагане на Любовта — Предполагам, че това е насочено от под-Логос или под-под-Логос — това непрекъснато прилагане на Любовта създава ротации на тези вибрации, които са с дискретни единици на ъглова скорост. Това тогава създава химически елементи в нашата физическа илюзия и, ще предположа, елементите в другата или това, което бихме нарекли нефизичната или други плътности в илюзията. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Логосът създава всички плътности. Въпросът ви беше неясен. Все пак, ние ще заявим, че Логосът създава както пространствено/времевите плътности, така и съпътстващите времево/пространствени плътности.

Това, което предполагам е, че ротациите, квантизираните прогресивни ротации на вибрациите, се показват като материала на тези плътности. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Това по същество е правилно.

Добре, тогава поради тези ротации има насочено навътре движение на тези частици, което е противоположно на посоката на напредването на пространство/времето, така, както аз го разбирам и тази насочена навътре прогресия, се разглежда от нас като това, което наричаме гравитация. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Това е неправилно.

Можете ли да ми кажете как възниква гравитацията?

Аз съм Ра. Това, за което говорите като гравитация, може да се разглежда като притискането към вътрешната светлина/любов, стремеж към спиралната линия на светлината, която напредва към Създателя. Това е проява на духовно събитие или условие на живот.

Гравитацията, която познаваме сега на нашата Луна, е по-малка, отколкото е на нашата планета тук. Има ли метафизичен принцип зад това, който бихте могли да обясните?

Аз съм Ра. Метафизичното и физическото са неразделни. Така че онова, за което говорехте, което се опитва да обясни това явление, е в състояние, така да кажем, да изчисли гравитационната сила на повечето обекти, поради различните физически аспекти, като например това, което знаете като маса. Ние обаче сметнахме, че е необходимо да посочим съответната и също толкова важна метафизична природа на гравитацията.

Понякога имам трудности да намеря, може да се каже, опора в това, което търся, опитвайки се да изнамеря метафизичните принципи, може да се каже, зад нашата физическа илюзия.

Бихте ли ми дали пример за размера на гравитацията в условията на трета плътност, на повърхността на планетата Венера? Би ли била по-голяма или по-малка от Земята?

Аз съм Ра. Гравитацията, така да кажем, притегателната сила, която ние също така описваме като натискаща външна сила към Твореца, е по-голяма духовно върху същността, която наричате Венера, поради по-голямата степен на успех, така да кажем, при търсене на Създателя.

Този момент става важен само когато вземете предвид, че когато цялото творение в своята безкрайност е достигнало духовна гравитационна маса с достатъчна природа, цялото творение безкрайно се слива, светлината търси и намира своя източник и така приключва творението и започва ново творение – подобно на това как разглеждате черната дупка, както я наричате, с нейните условия на безкрайно голяма маса в нулевата точка, от която не може да се види светлина, тъй като тя е била погълната.

Тогава черната дупка би била точка… Прав ли съм, казвайки, че би била материал от околната среда, който е успял да се обедини с единството или Създателя? Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Черната дупка, която проявява трета плътност, е физическата сложна проява на това духовно или метафизично състояние. Това е правилно.

Благодаря ви. Тогава, когато нашата планета Земя тук навлезне напълно в четвърта плътност, ще има ли по-голяма гравитация?

Аз съм Ра. Ще има по-голяма духовна гравитация, така предизвиквайки по-плътна илюзия.

Тогава тази по-плътна илюзия предполагам, че би увеличила гравитационното ускорение над измерените 32,2 фута в секунда на квадрат, което сега изпитваме. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Вашите същества не разполагат с инструментариум за измерване на духовната гравитация, а само за да наблюдават някои от нейните крайни проявления.

Това го знам, че не можем да измерим духовната гравитация, но просто се чудех дали … физическият ефект ще бъде измерим като увеличение на гравитационната константа? Това беше моят въпрос.

Аз съм Ра. Увеличението, измеримо чрез съществуващите инструменти, би било и ще бъде само статистическо по природа, и няма да бъде значително.

Добре. Сега, когато творението е формирано, като атомите се формират от въртенето на вибрацията, която е светлина, те понякога се сливат по определен начин. Те намират разстояния, междуатомни разстояния един от друг, на точно разстояние и създават решетъчна структура, която наричаме кристална.

Предполагам, че поради формирането от интелигентна енергия на прецизната кристална структура, че е възможно по някаква техника да се използва интелигентната енергия и да се внесе във физическата илюзия, като се работи чрез кристалната структура. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно само доколкото кристалната физическа структура е зареждана от съответно кристализиран, или регулиран, или балансиран ум/тяло/дух комплекс.

Не бих искал да се впускаме в теми без значение или теми, които не ни водят до по-добро разбиране на нашия механизъм на растеж, което ни води към неща, които не са преходни, но понякога е трудно да се види точно в каква посока да тръгна. Бих искал да проуча малко повече тази идея за кристалите и как се използват.

Предполагам тогава от това, което казахте, че за да се използва кристала за канализиране на интелигентна енергия, е необходимо да има частично неизкривен ум/тяло/дух комплекс. Това задоволително ли е или е нужно — Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Това е специфично правилно.

Трябва да има точка, в която отстраняването на изкривяването достига минимум, за използване на кристала за канализиране на интелигентна енергия. Това правилно ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно само ако се разбира, нека кажем, че всеки ум/тяло/дух комплекс има уникална такава точка.

Можете ли да ми кажете защо всеки ум/тяло/дух комплекс има тази уникална точка на премахване на изкривяването?

Аз съм Ра. Всеки ум/тяло/дух комплекс е уникална част от Единствения Създател.

Тогава вие казвате, че няма обособено ниво, така да кажем, на чистота, необходима за канализиране на интелигентна енергия чрез кристали, но може да има голяма вариация в размера на изкривяването, което може да има една същност. Но всяка същност трябва да достигне своята конкретна точка за това, което бих могъл да нарека, енергетизиране на способността. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Необходимо е ум/тяло/дух комплексът да бъде в определен баланс, като този баланс му позволява да достигне зададено ниво на липса на изкривяване. Критичните трудности са уникални за всеки ум/тяло/дух комплекс, дължащ се на дестилациите от преживявания, които общо са, трябва да кажем, виолетово-лъчевото съществуване на всяка такава същност.

Този баланс е това, което е необходимо, за да се свърши работа в търсенето на портала към интелигентната безкрайност, чрез използването на кристали или чрез каквото и да е друго използване. Няма две кристализирани ум/тяло/дух природи, които да са еднакви. Изискванията за изкривяване, вибрационно казано, са зададени.

Разбирам. Тогава, ако сте в състояние да разчетете виолетовия лъч на дадена същност, да видите този лъч, възможно ли е тогава веднага да определите дали същността може да използва кристали, за да канализира интелигентната енергия?

Аз съм Ра. Възможно е такъв от пета плътност или по-горна, да прави това.

Възможно ли е да ми кажете как кристал се използва от същност, която е постигнала задоволително необходимата квалификация за виолетовия лъч, ще кажа, как е възможно за същността да използва кристала или как тя би трябвало да използва кристала?

Аз съм Ра. Порталът към интелигентната безкрайност се ражда от, нека кажем, подходящата вибрация, в балансирано състояние, съпътстваща волята за служене, волята за търсене.

Но можете ли да ми кажете какво точно би правила същността с кристала, за да го използва за търсене на интелигентната безкрайност?

Аз съм Ра. Използването на кристала във физическо проявление е тази употреба, при която същността с кристална природа зарежда регулирания физически кристал с това търсене, като по този начин му позволява да вибрира хармонично, и също така да се превърне в катализатор, или портал, при което интелигентната безкрайност може така да се превърне в интелигентна енергия, като този кристал служи като аналог на виолетовия лъч на ума/тялото/духа, в сравнително неизкривена форма.

Възможно ли е изобщо да ни инструктирате за конкретни приложения на кристали?

Аз съм Ра. Възможно е. Има, според нас, неща, които не е ефикасно да ви кажем, поради възможно нарушение на вашата свободна воля. Същности от Конфедерацията са допускали грешка в това, в миналото. Използването на кристала, както знаете, включва употребите за лечение, за сила и дори за развитието на форми на живот. Считаме, че понастоящем е неразумно да предлагаме инструкции, тъй като вашите хора проявяват склонност да използват мирни източници на сила по нехармонични причини.

Предполагам, че е по-добре да стигнем тогава – сега, когато сме проследили пътя на сътворението поне до кристалната структура – по-добре да се концентрираме върху еволюцията на мисълта и нейния стремеж към интелигентна безкрайност.

Създадохме в голямата галактика на Логоса много голям брой планети. Докато тези планети се развиват, възможно ли е да ми дадете пример за различни планетарни развития, в това, което бих нарекъл метафизичен смисъл, свързан с развитието на съзнанието и неговите полярности в цялата галактика? С други думи, аз вярвам, че някои от тези планети се развиват доста бързо в планети от по-висока плътност, а на някои им отнема по-дълго време. Можете ли да ми дадете някаква представа за това развитие?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване за тази сесия.

Конкретният Логос на вашата голяма галактика е използвал голяма част от съединените си материали, за да отрази битието на Създателя. По този начин има голяма част от вашата галактическа система, която няма напредъка, за който говорите, но живее духовно като част от Логоса. Както предполагате, от тези същности, в които обитава съзнание, съществуват различни периоди от време/пространство, през които съзнанието достига по-високите плътности на опит.

Това отговаря ли на изискванията на вашето запитване?

Ще го проуча и вероятно ще имам нещо утре, тъй като не искам да преуморявам инструмента. Инструментът имаше въпрос, ако имате време за кратък въпрос, ще го прочета.

Инструментът не желае да извършва физическа лечебна работа. Тя вече прави духовно балансиране с ръце. Може ли да чете частния лечебен материал, без да прави физическо лечение? Предполагам, че тя има предвид, може ли да го прочете, без да създава проблеми в житейския си модел? Тя не желае да си навлече намаляване на позитивната полярност. Може ли да прочете този материал при тези условия?

Аз съм Ра. Ще говорим кратко поради факта, че се опитваме да запазим жизнените енергии на този инструмент през тримесечния период, за който говорихме.

Тази същност има експериментална история на лечение на нива, различни от така наречените физически. Така че, е приемливо този материал да бъде прочетен. Обаче упражняването на огън никога не трябва да се практикува от този инструмент, тъй като се използва в по-силната форма за физическо лечение.

Има ли някакво кратко допълнително запитване, преди да затворим?

Има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Вие сте съвестни. Същността е добре подравнена.

Аз съм Ра. Оставям ви сега в любовта и светлината на Единствения Безкраен Творец. Вървете напред, затова, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.