Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

Ще направя изявление и след това ще ви оставя да го коригирате, ако съм направил някакви грешки. Това е твърдението: творението е една същност, или единство. Ако съществува само една същност, тогава единствената концепция за служба е службата на себе си. Ако тази единствена същност се подраздели, тогава се ражда концепцията за служба от една от нейните части, на другата част. От тази концепция произтича равенството в службата на себе си или на другите.

Би изглеждало, че когато Логосът се е подразделил, частите ще избират всяка ориентация. Когато индивидуализираните същности възникнат в пространство/времето, тогава бих предположил, че те имат полярност. Правилно ли е това твърдение?

Аз съм Ра. Това твърдение е доста възприемчиво и правилно до финалната фраза, в която отбелязваме, че полярностите започват да бъдат изследвани едва в момента, в който същността от трета плътност осъзнае възможността за избор между концепцията или изкривяването към служба на себе си или служба на другите. Това отбелязва края на онова, което можете да наречете несебезсъзнаваща или невинна фаза на съзнателната осведоменост.

Благодаря ви. Бихте ли определили отделно ума, тялото и духа?

Аз съм Ра. Всички тези термини са опростени описателни термини, които се равняват на комплекс от енергийни фокуси; тялото, както го наричате, е материал на плътността, която изпитвате в дадено пространство/време или време/пространство; този комплекс от материали е наличен за изкривяване от това, което бихте нарекли физическо проявление.

Умът е комплекс, който отразява вливанията на духа и изливанията на телесния комплекс. Той съдържа това, което познавате като чувства, емоции и интелектуални мисли, в техните по-съзнателни сложности. Движейки се по-надолу по дървото на ума, ние виждаме интуицията, която е от природата на ума, повече в контакт или в тон с общия комплекс на същността. Слизайки към корените на ума, ние откриваме прогресията на съзнанието, която постепенно преминава от личната, в расовата памет, към космическите притоци и по този начин се превръща в пряк контактьор на тази совалка, която наричаме комплекс на духа.

Този духовен комплекс е каналът, чрез който вливанията от всички различни универсални, планетарни и лични вливания, могат да бъдат насочени към корените на съзнанието, и чрез който съзнанието може да бъде насочено към портала на интелигентната безкрайност, чрез балансираната интелигентна енергия на тялото и ума. 1

Ще видите чрез тази поредица от определящи изявления, че умът, тялото и духът са неразривно преплетени и не могат да продължат едно без друго. Така, ние се отнасяме до комплекса ум/тяло/дух, вместо да се опитваме да се занимаваме с тях поотделно, защото работата, така да кажем, която вършите по време на вашите преживявания, става чрез взаимодействието на тези три компонента, а не чрез който и да е един [от тях].

След нашата физическа смърт, както я наричаме, от тази конкретна плътност и от това конкретно преживяване на превъплъщение, ние губим това химическо тяло. Веднага след загубата на това химическо тяло, запазваме ли различен тип тяло? Има ли все още ум/тяло/дух комплекс в този момент?

Аз съм Ра. Това е правилно. Ум/тяло/дух комплексът е съвсем непокътнат; физическият телесен комплекс, който сега свързвате с понятието “тяло”, не е друго, освен проява на по-плътен и интелигентно информиран, и мощен телесен комплекс.

Има ли някаква загуба за ума или духа след този преход, който наричаме смърт, или някакво нарушаване на което и да е от двете, поради загубата на това химическо тяло, което сега имаме?

Аз съм Ра. Според вашата терминология, има голяма загуба на умствен комплекс поради факта, че голяма част от дейността на умствената природа, за която сте наясно по време на преживяването на този пространствено-времеви континуум, е толкова повърхностна илюзия, колкото и химическият телесен комплекс.

С други думи, нищо, което е важно, не се губи; характера или нека кажем, чистата дестилация на емоции и пристрастия, или изкривявания и мъдрости, ако щете, стават очевидни за първи път, така да кажем; тези чисти емоции и мъдрости и пристрастия-изкривявания, които в по-голямата си част са или игнорирани, или подценявани по време на физическия житейски опит.

От гледна точка на духовното, този канал тогава е много отворен, поради липсата на необходимост от забравящата характеристика на третата плътност.

Бих искал да знам как възникват ум/тяло/дух комплексите. Как, връщайки се назад, колкото е необходимо — Възникват ли от духа, формиращ ума и умът, формиращ тялото? Можете ли да ми кажете това?

Аз съм Ра. Молим ви да имате предвид, че се опитвате да проследите еволюцията. Тази еволюция е както беше описана по-рано: 2 съзнанието бивайки първо, в първа плътност, без движение, случайно нещо. Дали може да наречете това умствен или телесен комплекс, е семантичен проблем. Наричаме го ум/тяло комплекс, като винаги приемаме, че в най-простата йота от този комплекс съществува, в неговата цялост, Единственият Безкраен Създател.

Този ум/тяло комплекс след това, във втора плътност, открива растежа и се обръща към светлината, така събуждайки онова, което може да наречете духовен комплекс, онова, което усилва възходящото спираловидно движение към любовта и светлината на Безкрайния Създател.

Добавянето на този духовен комплекс, макар по-скоро привидно, а не реално, тъй като съществува потенциално от началото на пространство/времето, се самоусъвършенства чрез преминаване в трета плътност. Когато ум/тяло/дух комплексът стане осъзнат за възможността за служене на себе си или на друг-аз, тогава ум/тяло/дух комплексът се активира.

Благодаря ви. Не бих искал да покриваме материал, който сме обхващали преди, но понякога е полезно да се изложат отново тези понятия за пълна яснота, тъй като думите са лош инструмент за това, което правим.

Съвсем мимоходом, се чудех, в… на тази планета, по време на втората плътност, вярвам, че е имало населяване по едно и също време/пространство на двуноги същества и това, което наричаме динозаври. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Тези два типа същности изглежда са несъвместими, може да се каже, един с друг. Не знам. Можете ли да ми кажете причината за двата типа същности, обитаващи едно и също пространство/време?

Аз съм Ра. Вземете предвид действията на свободната воля, приложени спрямо еволюцията. Има пътища, които ум/тяло комплексът следва в опит да оцелее, да се възпроизведе и да търси по своя начин онова, което несъзнателно е усещано като потенциал за растеж; тези две арени, или пътеки на развитие, са две сред многото.

Разбирам. Новинарска програма, която видях преди няколко седмици, повдигна въпроса защо динозаврите са изчезнали, би могло да се каже, внезапно от нашата планета. Знам, че това е маловажно, но просто се чудех каква е причината.

Аз съм Ра. Тези същности не можеха да изхранват телесните си комплекси.

Сега, във втора плътност, първо възниква концепцията за бисексуално възпроизвеждане. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Можете ли да ми кажете философията, която стои зад този механизъм на размножаване на телесния комплекс?

Аз съм Ра. Втората плътност е тази, в която се полага основата за работа от трета плътност. По този начин може да се види, че основните механизми на възпроизводството капитулират в огромен потенциал в трета плътност, за служба на друг-аз и на себе си; това е не само от функциите на енергиен трансфер, но и [от] различните служби, извършвани поради тесния контакт на онези, които са, да кажем, магнетично привлечени, една към друга; така тези същности имат възможности за много видове служби, които биха били недостъпни за независимата същност.

Било ли е това основната причина, първоначалната причина за това тогава, да се увеличат възможностите за опит на Единствения Създател? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това не просто е правилно, а е ключът към това, което се случва във всички плътности.

Процесът на бисексуално възпроизвеждане или философията за него, играе ли роля в духовния растеж на същностите от втора плътност?

Аз съм Ра. В изолирани случаи това е така, поради ефикасните възприятия от страна на същности или видове. В по-голямата си част, това далеч не е така във втора плътност, духовните потенциали бивайки онези на трета плътност.

Чудех се дали котаракът Гандалф е бил подпомогнат от този механизъм по някакъв начин или от други механизми, в увеличаването на духовния потенциал или разбиране.

Аз съм Ра. Ние изследваме тази информация и я намираме за безобидна. Същността от втора плътност, звукова вибрация Гандалф, е рядък образец от нейните видове, първо, поради предишна индивидуализация, второ, поради огромно количество инвестиране в това конкретно житейско преживяване. Това е най-големият катализатор в напредъка на тази същност.

Много е необичайно, както казахме. Преживяванията на бисексуално възпроизвеждане, които са от природата на същността Гандалф са били, в малка степен от духовна полза, поради необичайна връзка с друга същност, това което също наричате котка. Тази същност също е с необичайна ориентация или инвестиция към трета плътност, от преживявания в предишни животи. По този начин формирането на това, което може да се счита разпознаваемо за любов, съществува в тази връзка.

Благодаря ви. Можете ли да ми дадете кратка история на метафизичните принципи на развитието на всяка от нашите планети около слънцето и тяхната функция по отношение на еволюцията на съществата?

Аз съм Ра. Ще ви дадем метафизично описание само на онези планети, върху които са били, или ще бъдат изпитани индивидуални ум/тяло/дух комплекси. [Върху които е имало или ще има индивидуални ум/тяло/дух комплекси, бел. прев.] Можете да разбирате другите сфери като биващи част от Логоса.

Взимаме тази, известна като Венера. Тази планетарна сфера беше такава с бърза еволюция. Това е нашата родна Земя и бързината на [прогреса] на ум/тяло/дух комплексите върху нейната повърхност се дължеше на хармонично взаимодействие.

Върху същността, позната ви като Марс, както вече сте обсъждали, 3 тази същност беше спряна по средата на трета плътност, като по този начин не е в състояние да продължи напредъка си, поради липсата на гостоприемни условия на повърхността. Тази планета ще бъде подложена на лечение за няколко от вашите пространствено/времеви хилядолетия.

Планетата, която обитавате, има добре позната ви метафизична история и можете да питате за нея, ако желаете. Все пак, ние сме говорили в голяма степен по тази тема.

Планетата, известна като Сатурн, има голям афинитет към безкрайната интелигентност и затова е заселена в своите магнитни полета от време/пространство от тези, които искат да защитават вашата система.

Планетарната същност, позната ви като Уран, бавно се движи през първата плътност и има потенциал да се придвижи през всички плътности.

Благодаря ви. Чудех се дали някоя от другите планети има метафизична еволюция.

Вчера заявихте, че голяма част от тази голяма галактическа система, живее духовно като част от Логоса. С това искате ли да кажете, че близо до центъра на тази голяма галактическа система, че звездите там нямат планетарни системи? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Логосът се е разпределил в цялата ви галактическа система. Обаче време/пространствения континуум на някои от по-централните ви слънчеви системи, е много по-напреднал.

Ами тогава, можете ли да кажете, че когато се приближавате до центъра на тази голяма галактическа система, че има по-голяма духовна плътност, ще използвам термина или че това общо духовно качество е напреднало в онзи район?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от тази сесия, тъй като този инструмент изпитва известен дискомфорт. Ние не желаем да изтощаваме инструмента.

Духовната плътност или маса, на тези, които са повече към центъра на вашата галактика, е известна. Това обаче се дължи просто на различните състояния на безвремие, през които планетарните сфери могат да се формират, този процес на начала на пространство/време, възниква по-рано, така да кажем, когато наближавате центъра на галактическата спирала. Ние приветстваме всеки кратък

[аудиокасетката свършва].

Инструментът би искал да знае, бихте ли могли да ѝ кажете дали този предмет, който е наричан поляризатор на Сам Милар, би помогнал на физическото ѝ благополучие. Можете ли да направите това?

Аз съм Ра. Докато сканираме инструмента, откриваме аномалии на магнитното поле, които са изкривени спрямо способностите ни да намираме теснолентов канал в ум/тяло/дух комплекса на този инструмент. Поляризаторът, за който говорите, такъв, какъвто е, не би бил полезен. Внимателното четене на аурата на този инструмент от надарени в тази област и последващи изменения на намагнетизиращите сили на този поляризатор, биха помогнали на същността Сам, да създаде такъв поляризатор, който би бил от полза за инструмента. Ние обаче бихме предложили в тези сесии да не се включва електрическо или магнитно оборудване, което не е необходимо за записа на нашите думи, тъй като не желаем изкривявания, които не са необходими.

Благодаря ви. Има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Този инструмент е добре балансиран, а контактът е какъвто трябва да бъде. Този инструмент има определени затруднения от изкривяване, което бихте нарекли мускулен спазъм, правейки така неподвижното положение неудобно. Затова ние оставяме инструмента.

Аз съм Ра. Добре се справяте, приятели мои. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Творец. Вървете напред, тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.


  1. За да видите илюстрация на метафората на дървото на ума, вижте The Ra Contact Resource Series: A Concept Guide

  2. Описана преди това в #13.15–21

  3. Дискутирано в #9.6–11, #10.6, #14.3, #18.20, #19.5, #20.17–18, #20.20, #20.26, и #21.8