Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

… да питам първо каква причина или комплекс от причини е довела до бронхита на инструмента, както се нарича?

Аз съм Ра. Това изкривяване към болест се дължи на свободната воля на инструмента при приемането на химическо вещество, което наричате ЛСД. Това беше внимателно планирано от онези същности, които не желаят този инструмент да остане жизнеспособен. Субстанцията има в себе си способността за отстраняване на големи запаси жизнена енергия от погълналия я.

Първата надежда на Орионската същност, която уреди тази възможност, беше, че този инструмент ще стане по-малко поляризиран към това, което наричате позитивно. Благодарение на съзнателните усилия от страна на този инструмент, използващ веществото като програматор за служба на другите и за благодарност, този инструмент беше пощаден от това изкривяване и нямаше задоволителен резултат за групата Орион.

Втората надежда се крие във възможната злоупотреба с най-мощните средства за предаване на енергия между вашите хора в областта на изкривяванията на телесния комплекс. Ние не сме говорили преди това за различните видове енергийни блокажи и трансфери, положителни и отрицателни, които могат да се случат заради участие във вашия сексуален репродуктивен комплекс от действия. Тази същност обаче е много силна същност, с много малко изкривяване от универсалната зелено-лъчева любовна енергия. По този начин този конкретен план също не се осъществи, тъй като същността продължи да се самораздава в този контекст, по открит или зелено-лъчев начин, вместо да се опитва да получи, 1 или да манипулира друг-аз.

Единственото останало достъпно изкривяване, тъй като тази същност не би се разстроила и не би престанала да споделя любовта универсално под влиянието на това химическо вещество, беше просто да се източи от тази същност възможно най-много енергия. Тази същност има силно изкривяване към заетост, което се опитва да преодолее от известно време, осъзнавайки, че не е подходящото отношение към тази работа. В тази конкретна област, поглъщането на това вещество действително, така да кажем, предизвика изкривявания далеч от жизнеспособността, поради натовареността и липсата на желание за почивка; този инструмент ще остане буден много по-дълго от необходимото. Така беше загубена много жизнена енергия, което направи този инструмент необичайно податлив на инфекции, каквито изпитва сега.

Вторият въпрос, който зададе инструмента, беше: “Как мога най-добре да се презареждам с жизнени сили не само сега, но и в бъдеще?”

Аз съм Ра. Този инструмент е наясно с основните нужди на своята физика, а именно: медитация, приемане на ограничения, преживяване на радост чрез близост с другите и с красотата, като тази на пеенето; и практикуване с великия контакт, когато е възможно, с жизнените сили от втора плътност, особено тези на дърветата; тази същност също трябва да е наясно с умерения, но постоянен прием на храни, като се предлага упражненията да са в доста ранна част от деня и в по-късна част от деня, преди почивката.

Третият въпрос, който тя поиска да бъде зададен, беше: “ Как може Дон и Джим да ми помогнат да възстановя жизнените си сили?“

Аз съм Ра. Това не е подходящ въпрос за пълен отговор. Можем да кажем само, че тези същности са много добросъвестни. Можем да добавим, че поради изкривяването на този инструмент към дисбаланс в пространствено/времевата връзка, би било добре тази същност да бъде придружавана по време на упражнения.

Благодаря ви. Сега ще продължим с материала от вчера. Заявихте, че преди около 3000 години, групата на Орион напуснала, поради Диаспората. Беше ли тогава Конфедерацията способна да постигне някакъв напредък, след напускането на групата Орион?

Аз съм Ра. В продължение на много ваши векове, както Конфедерацията, така и Конфедерацията Орион се занимаваха помежду си на други планове над, така да кажем, вашите собствени планове във време/пространството, където бяха замислени машинации и бронята от светлина беше опасана. Битките бяха и продължават да се водят на тези нива.

На земния план бяха задействани енергии, които не предизвикваха голям призив. Имаше изолирани случаи на призиви, един такъв се случи, започвайки преди приблизително две шест нула нула [2600] от вашите години в миналото в това, което бихте нарекли Гърция по това време, и което доведе до писания и разбиране на някои страни от Закона за Единството. Специално отбелязваме този, известен като Талес и този, известен като Хераклит, тези, които са от попрището на философията, както можете да го наречете, преподаващи на своите студенти. Ние посочваме също разбиранията на този, известен като Перикъл.

По това време имаше ограничен обем визионерска информация, която бе позволено на Конфедерацията да внушава телепатично. Въпреки това, в по-голямата част през това време империите умираха и се издигаха в съответствие с нагласите и енергиите, задвижени отдавна, не довеждайки до силна поляризация, а по-скоро до онази смес от положителното и войнственото, или негативното, характерна за този последен малък цикъл на вашето битие.

Говорихте за Конфедерация Орион и битка, която се води между Конфедерацията и Конфедерацията Орион. Възможно ли е да се предаде някаква концепция как се води тази битка?

Аз съм Ра. Представете си, ако желаете, вашия ум. Представете си го след това в пълно единство с всички останали умове на вашето общество. Тогава вие сте единомислещи и това, което е слаб електрически заряд във вашата физическа илюзия, сега е изключително мощна машина, чрез която мислите могат да се проектират като неща.

В това усилие групата на Орион щурмува или атакува оръжията на Конфедерацията със светлина. Резултатът, равен резултат, както бихте го нарекли, и двете енергии са до известна степен изчерпани от това и се нуждаят от прегрупиране; негативното изчерпано чрез неуспеха да манипулира, позитивното изчерпано чрез провал в приемането на това, което е дадено.

Бихте ли разяснили смисъла на казаното от вас “провал в приемането на това, което е дадено?”

Аз съм Ра. На нивото на време/пространството, на което това се случва под формата на това, което можете да наречете мислена война, най-приемащата и обичаща енергия би била така да обичате тези, които искат да манипулират, че тези същности да бъдат заобиколени, обгърнати и трансформирани от положителни енергии.

Това обаче е битка на равни, Конфедерацията е наясно, че не може на равни начала да си позволи да бъде манипулирана, за да остане чисто позитивна, защото тогава, макар и чиста, не би имало никакви последици, тъй като е била поставена от така наречените сили на тъмнината под петáта, както можете да кажете.

Следователно тези, които се занимават с тази мислена война, трябва да са отбранителни, вместо приемащи, за да запазят своята полезност в службата на другите. Следователно те не могат да приемат напълно онова, което Конфедерацията на Орион иска да даде, а именно заробване. Следователно, част от полярността се губи поради това триене и двете страни, ако щете, трябва тогава да се прегрупират.

Не беше ползотворно и за двете страни. Единственото последствие, което беше полезно, е балансирането на енергиите, достъпни за тази планета, така че тези енергии да имат по-малка необходимост да бъдат балансирани в това пространство/време, като по този начин намаляват шансовете за планетарно унищожение.

Много важен момент, вярвам. Ангажира ли се част от Конфедерацията тогава в тази мисловна битка? Какъв процент се ангажира?

Аз съм Ра. Това е най-трудната работа на Конфедерацията. Само четири планетарни същности по всяко едно време, са помолени да участват в този конфликт.

Каква плътност са тези четири планетарни същности?

Аз съм Ра. Тези същности са от плътността на любовта, която е четири.

Тогава допускам, че това е най-ефективната плътност за тази работа. Дали тази плътност – същност от тази плътност – би била по-ефективна за този вид работа, отколкото, да речем, същност от плътност пет или шест?

Аз съм Ра. Четвъртата плътност е единствената плътност освен вашата собствена, която, липсвайки ѝ мъдрост да се въздържа от битка, вижда необходимостта от битката. Следователно е необходимо да се използват комплексите от социална памет от четвърта плътност.

Прав ли съм да приемам тогава, че четвърта плътност от двете страни на… от двете страни на Орион и Конфедерацията са в тази битка, и че плътностите пета и шеста от страната на Орион не участват в това? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос, тъй като енергиите на тази същност са ниски.

Частично е правилно. Позитивните същности от пета и шеста плътност не биха участвали в тази битка. Негативна пета плътност не би участвала в тази битка. Така четвъртата плътност на двете ориентации се присъединява към този конфликт.

Можем ли да помолим за няколко кратки въпроса, преди да затворим?

Ами, първо ще попитам за отговора накрая, дали можем да направим нещо за инструмента наистина да му е удобно. Ще задам само въпросите, които инструментът има – или отговорете на въпросите, за които инструментът има останала енергия да даде, но наистина бих искал да знам за ориентацията на негативната пета плътност да не участва в тази битка.

Аз съм Ра. Петата плътност е плътността на светлината или мъдростта. Така наречената негативна служба на себе си в тази плътност е на високо ниво на осъзнатост и мъдрост, и е прекратила дейност, освен чрез мисъл. Негативната пета плътност е изключително компактна и отделена от всичко останало.

Много ви благодаря. Не желаем да изчерпваме инструмента, така че има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно?

Аз съм Ра. Вие сте много съвестни. Както помолихме по-рано, би било добре да наблюдавате ъглите, поддържани от по-изправената стойка на същността. Причиняват известно блокиране на нерв в частта от комплекса на тялото, наречена лакти.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Вървете напред, радвайки се на силата и мира на Единствения Създател. Адонай.


  1. Ра вероятно е искал да каже “ мами, заблуждава “. На английски разликата между двете думи е много малка: receive (получи, получава) / deceive (мами, заблуждава). Бел. прев.