Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Ние сме малко загрижени за физическото състояние на инструмента. Тя има лека конгестия. Ако можете да ми кажете за уместността на тази сесия, бих го оценил.

Аз съм Ра. Жизнените енергии на физическия комплекс на този инструмент са ниски. Сесията ще бъде подoбаващо съкратена.

Тя поиска, ако е възможно, да карате носителя на инструмента да се изкашля на интервали, това би ѝ помогнало. Това възможно ли е?

Аз съм Ра. Моля, повторете запитването, уточнявайки интервал.

Тя иска да карате инструмента да се изкашля поне след всяка комуникация. Това възможно ли е?

Аз съм Ра. Това е възможно. [Изкашляне.]

Благодаря ви. Начинът, по който възнамерявам да продължим с книгата, е да преминем през последния 25 000-годишен цикъл, в който се намираме сега, и евентуално да проучим малко условията на четвърта плътност и по този начин да намерим много места, на които да се върнем и да се задълбочим по-нататък в Закона за Единството. Първият материал, аз очаквам да не бъде твърде задълбочен по отношение на Закона на Единството. Надявам се да навлезем в по-големи философски области на Закона за Единството в по-напредналите сесии, така, че да постигнем съществен напредък, за да бъде разбираемо. Надявам се, че следвам правилната посока в това.

На последната сесия споменахте, че по време на този 25 000-годишен цикъл са били осъществени контакти с атлантите, египтяните и тези в Южна Америка, а после Конфедерацията е напуснала. Разбирам, че Конфедерацията не се е върнала за известно време. Можете ли да ми разкажете за причините, последствията и становищата ви към следващия контакт с тези тук, на планетата Земя?

Аз съм Ра. В случая на Атлантите, разширения на предоставената информация доведоха до тези дейности, изкривени към войнственост, които доведоха до последната, втора Атлантска катастрофа, едно нула осем две едно [10 821] от вашите години в миналото, както измервате времето.

Много, много от тях бяха изселени, поради обществени действия както на Атлантида, така и в онези области, които бихте нарекли северноафриканските пустини, в които някои атланти бяха отишли след първия конфликт. Промените в Земята продължиха поради тези, които бихте нарекли, ядрени бомби и други кристални оръжия, потопявайки последните големи земни маси, приблизително преди девет шест нула нула [9 600] от вашите години.

В египетските и южноамериканските експерименти резултатите, макар и не толкова опустошителни, бяха далеч от първоначалното намерение на Конфедерацията. Беше ясно не само за нас, но също и за Съветът и Пазителите, че нашите методи не бяха подходящи за тази конкретна сфера.

Нашето отношение, следователно, беше такова на внимание, наблюдение и непрекъснати опити за творческо откриване на методи, при които контактът от нашите същности би могъл да е от полза с най-малкото изкривяване и най-вече, с най-малката възможност да се превърнат в извращения или антитези на нашите намерения, в споделянето на информация.

Бихте ли накарали инструмента да се изкашли, моля?

[Изкашляне.]

Благодаря ви. Тогава предполагам, че Конфедерацията е стояла далеч от Земята за определен период от време. Какво условие причини следващия контакт, който Конфедерацията направи?

Аз съм Ра. Приблизително три шест нула нула [3600] от вашите години в миналото, както измервате времето, имаше проникване на тези от групата Орион, както ги наричате. Поради нарастващите негативни влияния върху мисленето и действащите изкривявания, те успяха да започнат да работят с онези, чието впечатление от древни времена, както може да се каже, беше че са специални и различни.

Същност от Конфедерацията, много, много хиляди от вашите години в миналото, този, когото можете да наречете Яхве, чрез генетично клониране, беше помогнал да започнат тези особени пристрастия сред тези хора, които бяха дошли постепенно да живеят в района на Египет, както и на много други места чрез разпиляване, след потъването на земната маса Му. Тук групата „Орион“ намери плодородна почва, в която да засади семената на негативността; тези семена, както винаги, са тези на елита, на различните, тези, които манипулират или поробват другите.

Този, известен като Яхве, чувстваше голяма отговорност към тези същности. Орионската група обаче успя да внуши на хората името Яхве като отговорен за този елитизъм. Тогава Яхве успя да вземе, това, което бихте нарекли, запас от неговите вибрационни модели и стана, всъщност, по-красноречиво ефективен звуков вибрационен комплекс.

В този комплекс старият Яхве, сега неназован, но означаващ „Той идва“, започна да изпраща позитивно ориентирана философия. Това беше приблизително в миналото ви от две — коригираме този инструмент — три три нула нула [3 300] години. По този начин, интензивната част от това, което стана известно като Армагедон, беше прибавено.

Бихте ли създали друго изкашяне за нас, моля?

[Изкашляне.]

Благодаря ви. Имам въпрос за това как групата на Орион е проникнала преди 3 600 години. Как са минали през карантината? Това било ли е ефект на случаен прозорец?

Аз съм Ра. По това време това не беше изцяло така, тъй като имаше подобаващ зов за тази информация. Когато има смесен призив, ефектът на прозореца се активизира много повече през плътностите.

Карантината в този случай беше, така да кажем, да не се патрулира толкова близо, поради липсата на силна полярност, поради което прозорците трябва да са много слаби, за да има проницаемост. Докато вашата жътва наближава, онези сили, които бихте нарекли светлина, работят според призива си. Тези от Орион работят само според призива си. Този призив в действителност не е толкова голям.

Така, поради Начина на Овластяване или квадратите, има голяма съпротива срещу проникването. Все пак, свободната воля трябва да бъде запазена, а онези, които желаят негативно ориентирана информация, както бихте я нарекли, трябва да бъдат удовлетворени от онези, минаващи през ефекта на прозореца. [Изкашляне.]

Тогава Яхве, в опит да коригира онова, което е видял като нещо, което бих могъл да нарека грешка (знам, че вие не искате да го наричате така), е започнал, преди 3 300 години, с позитивната философия. Философиите на Орион и Йехова телепатично ли са били втълпявани, или са били използвани други техники?

Аз съм Ра. Имаше и две други използвани техники: една от същността, която вече не се наричаше Яхве, който все още смяташе, че ако може да създаде същности, които да не се поддават на негативните сили, тогава тези по-висши същности биха могли да разпространяват Закона за Единството. Така че тази същност, Йод Хе Шин Вау Хе, дойде сред вашите хора във форма съответна на въплътено същество, и се съчета по нормалния репродуктивен начин на вашите физически комплекси, така се роди поколение от много по-големи същества, тези същества, бяха наричaни „Анак“. 1

Другият метод, използван за постигането на по-голям ефект по-късно в сценария, както бихте го нарекли, е мисъл-формата, която често използваме сред вашите хора, за да предложим тайнственото или възвишеното. Може да сте запознати с някои от тези прояви.

Бихте ли посочили някои от тези, след като накарате инструмента да се изкашли, моля?

[Изкашляне.]

Аз съм Ра. Това е информация, която можете да откриете. Все пак, ще посочим накратко пътя, като посочим така нареченото колело в колелото 2 и херувима с безсънно око 3.

Много добре. Групата Орион използвала ли е подобни методи за тяхното внушение преди 3 600 години?

Аз съм Ра. Групата или империята имаше емисар във вашите небеса по онова време.

Можете ли да опишете този емисар?

Този емисар беше от вашата огнена природа, която беше скрита от естеството на облак през деня. Това беше, за да се заличат въпросите на тези, виждащи такова превозно средство и да го направят съответстващо на представата на тези същности за това, което бихте могли да наречете Твореца.

И как тогава впечатлението или информацията е било предадено на същностите, след като те са видели този огнен облак?

Аз съм Ра. Чрез трансфер на мисли и чрез предизвикването на огнени явления и други събития, които изглеждат като чудотворни, чрез използването на мисъл-форми.

Тогава имало ли е някакви пророци, за които имаме сега сведения, които са произлезли от тази епоха или скоро след нея?

Аз съм Ра. Тези от империята не бяха успешни в запазването на своето присъствие за дълго, след приблизително три нула нула нула [3 000] години във вашата история и бяха, по необходимост, оставени с решението физически да напуснат небесата. На така наречените пророци често беше давана смесена информация, но най-лошото, което групата на Орион можеше да направи, беше да накара тези пророци да говорят за гибел, тъй като пророчеството в онези дни беше заниманието на онези, които обичат своите ближни и желаят само да бъдат в служба на тях и на Твореца.

След като накарате инструментът да се изкашля …

[Изкашляне.]

Бихте ли ми казали, дали казвате, че групата на Орион е успяла да оскверни, така да кажем, някои от позитивно ориентираните пророци с послания за гибел?

Аз съм Ра. Това е правилно. Следващото ви запитване е последното пълно запитване за тази сесия.

Бихте ли ми казали защо групата на Орион е трябвало да напусне след — вярвам, че това възлиза на период от шестстотин години — защо е трябвало да напуснат?

Аз съм Ра. Въпреки че втълпяването, което дадоха на онези, които ги призоваха, беше, че те са елитна група, това, което познавате като Диаспора се случи, причинявайки голямо разпръскване на тези хора, така че те станаха по-скромна и по-почтена порода, по-малко войнствена и по-осъзната за любящата доброта на Единия Създател.

Творението около тях имаше тенденция да бъде донякъде войнствено, донякъде ориентирано към поробването на други, но самите те, мишената на групата Орион заради тяхното генетично превъзходство/слабост, станаха това, което можете да наречете потиснати, по този начин оставяйки чувствата на благодарност към съседите, семейството и техния Един Създател, да започнат да лекуват чувствата на елитизъм, които доведоха до изкривявания към власт над другите, които причиниха собствената им войнственост.

Каквито и да е кратки запитвания могат да бъдат зададени сега.

Има едно нещо, което ме притеснява малко, за което точно четях —

[Изкашляне.]

Не е много важно, но наистина бих искал да знам дали Дуайт Айзенхауер се е срещал с Конфедерацията или групата на Орион през 50-те години или по онова време?

Аз съм Ра. Този, за когото говорите, се срещна с мисъл-форми, които са неразличими от трета плътност. Това беше тест. Ние, Конфедерацията, искахме да видим какво би се случило, ако този извънредно позитивно ориентиран и семпъл, приятен човек, без съществени изкривявания към власт, попадне на мирна информация и възможностите, които биха могли да се добавят оттам.

Открихме, че тази същност не чувстваше, че хората, които са под нейна грижа, биха могли да си имат работа с концепциите на други същества и други философии. Така, постигнатото тогава споразумение му позволи да върви по пътя си, ние да направим същото; и една много тиха кампания, както чухме да я наричате, да бъде продължена, предупреждавайки вашите хора постепенно за нашето присъствие. Събитията изпревариха този план.

[Изкашляне.]

Има ли някакво кратко запитване, преди да приключим?

Единственият друг въпрос, който беше иман предвид заедно с този, е: имало ли е разбит космически кораб и има ли малки тела, които сега се съхраняват в наши военни съоръжения?

Аз съм Ра. Не искаме да засягаме бъдещето ви. Ако ви дадем тази информация, може да ви дадем повече, отколкото бихте могли да се справите подобаващо в пространствено/времевата връзка на вашата настояща, донякъде объркана конфигурация на военната и разузнавателна мисъл. Следователно ние ще задържим тази информация.

Добре. Съжалявам, че ви притеснявам с тези въпроси —

[Изкашляне.]

— но те просто ме притесняваха. Ще продължим в следващата ни сесия със Закона за Единството и ще го държим на първо място в обхвата на книгата, и ще се опитаме да навлезем по-дълбоко във философията, докато изграждаме рамка за позоваване на философията. Благодаря ви много.

Аз —

О, моля ви, почти съм готов. Има ли нещо, което можем да направим, за да направим на инструмента да му е по-удобно?

Аз съм Ра. Вие сте съвестни. Внимавайте само да регулирате горните придатъци на този инструмент, ако горното му тяло е повдигнато.

Аз съм Ра. Всичко е наред. Радваме се да говорим с вас. Оставяме ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред, затова, радващи се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.


  1. Анак или Анаким са били раса на гиганти, описани в библейските текстове. 

  2. Ра вероятно се позовава на видението на Езекиил с божествено послание, описано в Стария Завет, Езекиил 1, 16: „Изгледът на колелата и направата им бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и направата им бяха като че ли на колело в колело.“ 

  3. Цитат от английска поема от Жерар Молтри, използвана в Англиканското причастие, Католическата църква и Лутеранската църква: „В нозете Му шестокрилите серафими, херувим с безсънно око, закриват лицата си в присъствието Му, докато с несекващ глас, те викат: Алелуя, Алелуя Алелуя, Господи мой!“ Позоваванията на Ра на „колело в колелото“ и „херувима с безсънно око“, са в съзвучие с Християнските вярвания на Инструмента, Карла Рукерт.