Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

Говорихте вчера за първия контакт на Конфедерацията, който се е случил по време на третия голям цикъл. Вие заявихте, че сте се появили в небето над Египет по същото време, приблизително, когато е била оказана помощ на Атлантида. Можете ли да ми кажете защо сте отишли в Египет и вашата, така да кажем, ориентация на отношението и мисленето, когато за пръв път сте отишли в Египет?

Аз съм Ра. По времето, за което говорите, имаше такива, които избраха да се покланят на ястребоглавия бог на слънцето, който познавате като вибрационен звуков комплекс „Хор“. Този вибрационен звуков комплекс възприе други вибрационни звукови комплекси, обектът на преклонение бивайки слънчевият диск, представен в известно изкривяване.

Бяхме привлечени да прекараме известно време, както бихте го нарекли, сканирайки хората за сериозен интерес, равнозанчен на търсене, с което бихме могли да помогнем без нарушение. Открихме, че по това време социалният комплекс беше доста противоречащ си в така наречените религиозни убеждения и следователно нямаше подходящ призив за нашата вибрация. Така, по онова време, за което знаете като приблизително осемнадесет хиляди [18,000] от вашите години в миналото ви, ние отпътувахме, без да предприемем действия.

Вчера заявихте, че сте се появили в небето над Египет по онова време. Били ли са египетските същности способни да ви видят в небето им?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Какво са видели и как това е повлияло на нагласите им?

Аз съм Ра. Те видяха това, за което бихте се изказали като кристално задвижван камбановиден кораб.

Това не ги засегна поради твърдото им убеждение, че много чудни неща се случваха като нормална част от света, както бихте го нарекли, в който много, много божества имаха могъщ контрол над свръхестествени събития.

Имали ли сте причина да бъдете видими за тях, вместо невидими?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Можете ли да ми кажете причината да бъдете видими за тях?

Аз съм Ра. Позволихме видимостта, защото нямаше никаква разлика.

Разбирам. Тогава, по това време не сте се свързали с тях. Можете ли да ми кажете същото… да отговорите на същите въпроси, които току-що зададох, по отношение на следващия ви опит да се свържете с египтяните?

Аз съм Ра. Следващият опит беше продължителен. Случи се за определен период от време. Връзката или центърът на нашите усилия беше решение на нашите части, че имаше достатъчно призив да се опитаме да ходим сред вашите хора като братя.

Ние изложихме този план пред Съвета на Сатурн, предлагайки себе си като ориентирани към служба скитници от типа, които се приземяват директно върху вътрешните планове, без процеси на превъплъщение. По този начин се появихме или се материализирахме във физико-химични комплекси, представящи възможно най-близко нашата природа, това усилие беше, за да се появим като братя и да прекараме ограничен период от време като учители на Закона за Единството, защото имаше все по-голям интерес към тялото на слънцето, а това вибрира в съответствие с нашите специфични изкривявания.

Открихме, че за всяка дума, която бихме могли да изречем, имаше тридесет впечатления, които давахме чрез самото наше същество, които объркаха онези същности, на които бяхме дошли да служим. След кратък период от време, се отдалечихме от тези същности и прекарахме много време, опитвайки се да разберем как най-добре да служим на онези, на които бяхме се представили в любов/светлина.

Тези, които бяха в контакт с онази географска същност, която познавате като Атлантида, бяха помислили за потенциалите за лечение, чрез използването на същностите с форма на пирамида. Като взехме предвид това и направихме корекции заради разликите в комплексите от изкривявания на двете географски култури, както бихте ги нарекли, отидохме отново пред Съвета и предложихме този план на Съвета, като помощ за лекуването и дълголетието на онези в областта, която познавате като Египет. По този начин се надявахме да улесним учебния процес, както и да предложим философия, изразяваща Закона на Единството. Отново, Съветът одобри.

Приблизително преди единадесет хиляди [11 000] от вашите години влязохме, чрез мисъл-форма, ваш — ние поправяме този инструмент. Понякога имаме трудности поради ниската жизненост. Приблизително преди осем пет нула нула [8 500] години, след като разгледахме внимателно тези концепции, ние се върнахме, като никога не сме оставяли в мисълта, към мисъл-формите на областите на вашия вибрационен планетарен комплекс и обмисляхме, за няколко от вашите години, как правилно да изградим тези структури.

Първата, Голямата пирамида, беше формирана приблизително преди шест хиляди [6 000] от вашите години. След това, последователно, след това изпълнение чрез мисъл на строежа или архитектурата на Великата пирамида, използвахме по-, така да кажем, местните или земните материали, вместо мисъл-форма материали, за да построим други пирамидални структури. Това продължи около петнадесет стотици [1 500] от вашите години.

Междувременно, информация за посвещение и лекуване с кристал беше дадена. Този, известен като „Ахенатен“, беше способен да възприеме тази информация без значително изкривяване и за известно време раздвижи, така да кажем, небето и земята, за да призове Закона на Единството и да разпореди духовенството на тези структури, в съответствие с изкривяванията на посвещението и истинското, състрадателно лечение. Това не беше дълготрайно.

При физическия разпад на същността от вашия физически план от трета плътност, както вече казахме преди, нашите учения бързо бяха изопачени, нашите структури още веднъж бяха върнати за ползване от така наречените „кралски особи“ или онези с изкривявания към власт.

Когато говорихте за пирамидално лечение, предполагам, че първостепенното лечение е било за ума. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е частично правилно. Лечението, ако трябва да бъде извършено, трябва да бъде провеждане като през фуния, без значително изкривяване, на вливанията през духовния комплекс в дървото на ума. Има части от този ум, които блокират енергиите, които текат към телесния комплекс. Във всеки отделен случай, блокирането може доста да се различава.

Първо, обаче, е необходимо да се активира чувството за духовен канал или совалка. Тогава дали блокирането е от духовно към умствено или от умствено към физическо, или дали може просто да бъде случайна и чисто физическа травма, тогава може да бъде извършено изцеление.

Когато започнахте да изграждате пирамидата в Гиза, използвайки мисъл, бяхте ли в контакт с въплътени египтяни и наблюдаваха ли те това построяване?

Аз съм Ра. По онова време ние не бяхме в близък контакт с въплътени същества във вашия план. Ние отговорихме на общ призив от достатъчно енергия в онова конкретно място, заслужаващо действие. Изпратихме мисли на всички, които търсеха нашата информация.

Появата на пирамидата беше предмет на огромна изненада. Все пак, тя беше внимателно проектирана да съвпадне с въплъщението на човек, известен като велик архитект. Тази същност по-късно беше превърната в божество, отчасти поради това събитие.

Какво име дадоха на това божество?

Аз съм Ра. Това божество имаше звуковия вибрационен комплекс Имхотеп.

Благодаря ви. Тогава като общ успех, какво можете да ми кажете за относителния успех на пирамидата по някакъв начин изобщо? Разбирам, че е било… пирамидите по отношение на намерението са били в основата си неуспешни, в това, че не са довели до повишаване на съзнанието, на което сте се надявали, но трябва да е имало някакъв успех. Можете ли да ми разкажете за това?

Аз съм Ра. Ние ви молим да си припомните, че сме от Братята и Сестрите на Скръбта. Когато човек е бил спасен от тази скръб до проникновение за Единствения Създател, тогава няма понятие за провал.

Нашата трудност се състои в честта/отговорността да се коригират изкривяванията на Закона на Единството, които се случиха по време на нашите опити да помогнем на тези същности. Изкривяванията са разглеждани като отговорности, вместо като неуспехи; малцината, които бяха вдъхновени да търсят, нашата единствена причина за опита.

По този начин бихме могли вероятно да бъдем в парадоксално положение, в това, че когато един видя просветление, ние бяхме това, което вие наричате успешни, а когато други станаха по-тъжни и объркани, ние бяхме провали. Това са ваши изрази. Ние продължаваме да се стремим да служим.

Вероятно не можете да отговорите на този въпрос, но ще го задам сега, тъй като сме в областта, в която мисля, че това се е случило. Чувствам това донякъде като мое задължение, да задам този въпрос, защото Хенри Пухарич ще ме посети по-късно този месец. Дали тази същност е участвала в което и да е от тези времена, за които току-що говорихте?

Аз съм Ра. Вие сте съвсем прав във вашето предположение, че не можем да говорим по никакъв начин, засягащ същността Хенри. Ако разгледате изкривяванията на тази същност по отношение на това, което наричате „доказателство“, ще разберете/схванете нашето затруднение.

Предположих, преди да задам въпроса, че това би бил отговорът. Аз го зададох само в негова полза, защото той би го поискал от мен.

Можете ли да ми кажете какво се е случило с Ахенатен след физическата му смърт?

Аз съм Ра. Тази същност след това беше поставена в серия от лечение и преглед на преживаванията във въплъщението, която е подходяща за преживявания от трета плътност. Тази същност беше донякъде в изкривявания към власт, подобрени от голямата преданост на Закона за Единството. Този същност следователно реши да влезе в серия от въплъщения, в които нямаше никакви изкривявания към власт.

Благодаря ви. Можете ли да ми кажете какъв е бил средният живот през времето на Ахенатен, за египтяните?

Аз съм Ра. Средната продължителност на живота на тези хора беше приблизително тридесет и пет, до петдесет години. Имаше много от това, което бихте нарекли, болест от природата на физическия комплекс.

Можете ли да ми кажете за причините за болестта? Мисля, че вече знам, но мисля, че би било добре книгата да изложи това сега.

Аз съм Ра. Това, както вече споменахме, не е особено информативно по отношение на Закона на Единството. Все пак, земята, която познавате като Египет по онова време, беше изключително варварска в условията ѝ на живот, както бихте ги нарекли. Реката, която наричате Нил, можеше да наводнява и да се оттегля, така осигурявайки плодородната основа за размножаване на болести, които могат да бъдат донесени от насекоми. Също така, приготвянето на хранителни продукти позволи на болестите да се образуват. Също така, в много случаи имаше затруднения с източниците на вода, а водата, която беше взимана, причиняваше болести, дължащи се на организмите в нея.

Всъщност, разпитвах повече за по-основната причина за болестта, отколкото за механизма на нейното предаване. Връщах се към корена или мисълта, който е създал възможността за тази болест. Бихте ли ми казали накратко, дали приемам правилно, че общото намаляване на мисълта за дълго време на планетата Земя, по отношение на разбирането на Закона на Единството, е създало условие, в което това, което наричаме болест, би могло да се развие? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно и проницателно. Вие, като питащ, започвате сега да прониквате във външните учения.

Основната причина в това конкретно общество не беше толкова войнствено действие — макар че имаше, така да кажем, тенденции — а по-скоро формирането на парична система и много активна търговия, и развитие на онези тенденции към алчност и власт; а оттам, поробването на същности от други същности и грешното разбиране за Твореца във всяка същност.

Благодаря ви. Сега, разбирам, ако съм прав, че е направен и южноамерикански контакт. Можете ли да ми разкажете за… приблизително същия въпрос, който зададох за вашия контакт, по отношение на настройката или… за контакта и неговите последици, както и за плана за контакт и защо е била осъществена връзка с хората в Южна Америка?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от тази сесия. Същностите, които ходиха сред тези от южноамериканския ви континент, бяха призовани от подобно желание от страна на същностите там, да научат за проявленията на слънцето. Те се покланяха на този източник на светлина и живот.

И така, тези същности бяха посетени от същества от светлина, не различни от самите нас. Бяха дадени указания и те бяха по-приети и по-малко изкривени от нашите. Самите същности започнаха да изграждат серия от подземни и скрити градове, включително пирамидални структури.

Тези пирамиди бяха малко по-различни от дизайна, който ние бяхме направили познат. Първоначалните идеи обаче бяха същите, с добавянето на желание или намерение за създаване на места за медитация и почивка, усещане за присъствието на Единия Създател; бивайки тези пирамиди за всички хора, не само за посветени и тези, които трябва да бъдат лекувани.

Те оставиха тази плътност, когато беше видяно, че плановете им са солидно в движение и всъщност, са били записани. През следващите приблизително три хиляди и петстотин [3 500] години, тези планове станаха, макар и донякъде изкривени, в състояние на почти завършеност в много аспекти.

Следователно, какъвто е случаят при всички нарушения на карантината, същността, която помагаше на южноамериканските същности по южноамериканските пътища, които наричате отчасти, река Амазонка, отиде пред Съвета на Сатурн, за да поиска втори опит, да коригира изкривяванията, които са настъпили в плановете ѝ. Това бивайки разрешено, тази същност или комплекс от социална памет, се върна и същността, избрана като посланик, отново дойде сред хората, за да коригира грешките.

Отново всичко беше записано и същността отново се присъедини към своя комплекс от социална памет, и напусна небесата ви.

Както в нашия опит, ученията бяха, в по-голямата си част, значително и грубо изопачени до степен, в по-късни времена, на действително човешко жертвоприношение, вместо изцеление на хора. И така, на този комплекс от социална памет също е дадена честта/задължението да остане, докато тези изкривявания не бъдат отработени от комплексите от изкривявания на вашите хора.

Може ли да попитаме дали има някакви въпроси от кратък характер, преди да приключим?

Единствените въпроси, които имам, е има ли нещо, което можем да направим, за да направим на инструмента да му е по-удобно и тъй като заявихте, че тя изглежда е с ниска енергия, възможно ли е да се проведе друга сесия по-късно днес?

Аз съм Ра. Всичко е наред с подравняванията. Все пак, този инструмент би се облагодетелствал от почивка, от състоянието на транс, за този дневен период.

Благодаря ви.

Има ли някакъв друг кратък въпрос?

Това е тъп въпрос, но имаше филм, наречен Битка отвъд звездите. Не знам дали сте запознати с него или не. Предполагам, че сте. Изглежда, това, което ни казвате, е включено в сценария. Правилно ли е това? Знаете ли нещо за това?

Аз съм Ра. Това конкретно творение на ваши същности, имаше някои изкривявания от Закона на Единството и неговия сценарий, върху вашия физически план. Това е правилно.

Аз съм Ра. Оставям този инструмент сега. Оставям всеки един от вас в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред, затова, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.