Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Би ли трябвало да включим ритуала, който вие предложихте, който използваме, за да ви призовем, в книгата, която ще бъде резултат от тези сесии?

Аз съм Ра. Този въпрос е от малко значение, защото нашето предложение беше направено с цел установяване на връзка чрез този инструмент, с тази група.

Би ли било някаква помощ за инструмента да присъстват [име] и [име] по време на тези сесии? Дали бройката в групата има някакво значение в тези сесии?

Аз съм Ра. Най-важните от същностите са питащият и вибрационният звуков комплекс, Джим. Двете същности допълнително подпомагат комфорта на инструмента, с помощта на техните способности да споделят физическия енергиен комплекс, който е част от вибрацията на вашата любов.

Вчера казахте, че Малдек е била унищожена поради война. Ако Малдек не беше разрушена поради война, би ли се превърнала в планета, която еволюира към служба на себе си? И биха ли се същностите повишили в плътност, отивайки да кажем в четвъртата, петата плътност в негативния смисъл или в смисъл на служба на себе си?

Аз съм Ра. Комплексът от планетарна социална памет, Малдек, имаше общо с вашата сфера, положение на смесица от енергийна насоченост. Следователно, макар и неизвестна, най-вероятно щеше да е смесена реколта – неколцина преминаващи в четвърта плътност, неколцина преминаващи към четвърта плътност в служба на себе си, по-голямата част повторящи трета плътност. Това е приблизително, поради факта, че паралелните вихри от възможности/вероятности спират, когато се случи нещо и започнат нови вихри от възможности/вероятности.

Има ли планета зад нашето слънце, срещуположна на нас в орбита, за която не знаем?

Аз съм Ра. Има сфера в зоната противоположна на слънцето ви, с много, много студена природа, но достатъчно голяма, за да изкриви определени статистически данни. Тази сфера не би трябвало да се нарича планета, тъй като тя е заключена в първа плътност.

Казахте, че същности от Малдек биха могли да отидат - някои от тях биха могли да отидат в негативна четвърта плътност. Има ли хора, които излизат от сегашната ни трета плътност, до места във вселената и служат, които са от четвърта плътност в служба на себе си или негативен тип планети?

Аз съм Ра. Вашият въпрос е неясен. Моля, перифразирайте.

Тъй като нашият цикъл завършва и … и настъпва завършване, възможно ли е някой да премине от тази трета плътност, към планета от четвърта плътност, която е тип служба на себе си или негативен тип?

Аз съм Ра. Сега разбираме спецификата на запитването ви. При тази жътва, вихърът от вероятност/възможност показва жътва, макар и малка, от този тип. Това е правилно.

Можете ли да ни кажете какво се е случило с Адолф Хитлер?

Аз съм Ра. Ум/тяло/дух комплексът, известен [като] Адолф, понастоящем е в лечебен процес, в средните астрални планове на вашето сферично силово поле. Тази същност беше силно объркана и макар да е наясно с обстоятелствата на промяната във вибрационното ниво, свързани с прекратяването на химическия комплекс, въпреки всичко, се нуждаеше от много грижи.

Има ли някой в нашата история, който е известен, който да е отишъл в четвърта плътност на служба на себе си или негативен тип планета или който ще отиде там?

Аз съм Ра. Броят на същностите, така ожънати, е малък. Все пак, неколцина проникнаха през осмото ниво, което е достъпно само от отварянето на седмото, през шестото. Проникването в осмото или нивото на интелигентната безкрайност, позволява на ум/тяло/дух комплекса да бъде ожънат, ако той желае, по всяко време/пространство, по време на цикъла.

Някой от тези хора е известен ли е в историята на нашата планета по име?

Аз съм Ра. Ще споменем няколко. Този, известен като Тарас Булба, този, известен като Чингис хан, този, известен като Распутин.

Как са постигнали това? Какво е било необходимо за тях, за да постигнат това?

Всички споменати по-горе същности са били наясно, чрез спомен, за Атлантските разбирания, свързани с използването на различните центрове за енергиен приток на ум/тяло/дух комплекса, в достигането на портала към интелигентната безкрайност.

Това позволило ли им е да правят това, което наричаме магия? Да правят паранормални неща, докато са били въплътени тук?

Аз съм Ра. Това е правилно. Първите две споменати същности използваха малко тези способности съзнателно. Въпреки това, те имаха целенасочена наклонност към служене на себе си, без да пестят усилия в личната дисциплина, за да удвоят, да удвоят повторно и така да отворят този портал. Третият беше съзнателен адепт и също не пестеше никакви усилия в преследването на служенето на себе си.

Къде са тези три същности сега?

Аз съм Ра. Тези същности са в измерението, което ви е известно като четвърто. Затова пространство/време континуумите не са съвместими. Опитът за определяне на на пространство/време нахождението на всеки от тях, не би постигнал действително разбиране. Всеки от тях избра планета от четвърта плътност, която е посветена на преследването на разбирането за Закона за Единството чрез служба на себе си, едната в това, което познавате като групата Орион, една в това, което познавате като Касиопея, една в това, което познавате като Южен кръст; тези местоположения обаче не са задоволителни. Нямаме речник за геометричните изчисления, необходими за да прехвърлим това разбиране към вас.

Кой отиде в групата Орион?

Аз съм Ра. Този, известен като Чингис хан.

Какво прави той настоящем? Каква е неговата работа или занимание? Какво прави той?

Аз съм Ра. Тази същност служи на Твореца по свой начин.

Невъзможно ли е да ни кажете точно как върши тази служба?

Аз съм Ра. Възможно е за нас да говорим по това запитване. Ние обаче използваме всяка възможност, която бихме имали да повторим отново основното разбиране/учене, че всички същества служат на Твореца.

Онзи, за когото говорите като Чингис хан, в момента е въплътен във физическо светлинно тяло, което има за цел да разпространява материал за мисловен контрол на онези, които може да наречете кръстоносци. Той е, както бихте определили тази същност, служител на флота.

Какво правят кръстоносците?

Аз съм Ра. Кръстоносците се движат в колесниците си, за да завладяват планетарните социални комплекси от ум/тяло/дух, преди да стигнат до етапа на постигане на социална памет.

На какъв етап една планета постига социална памет?

Аз съм Ра. Ум/тяло/дух социалният комплекс се превръща в комплекс от социална памет, когато цялата му група е с една ориентация или търсене. Груповата памет, изгубена за индивидите в корените на дървото на ума, тогава става известна на социалния комплекс, създавайки по този начин комплекс за социална памет. Предимствата на този комплекс са относителната липса на изкривяване в разбирането за социалното съществуване и относителната липса на изкривяване в следване на посоката на търсене, защото всички разбирания/изкривявания са достъпни за същностите от обществото.

Тогава имаме кръстоносци от Орион, които идват на тази планета за целите на контрола над ума. Как правят това?

Като всички, те следват Закона за Единството, спазвайки свободната воля. Контакт се прави с онези, които призовават. Онези тогава, върху планетарната сфера, действат както правите вие, за да разпространяват становището и философията на тяхното специфично разбиране за Закона за Единството, което е служба на себе си. Тези стават елит. Чрез тях, започва опитът да се създаде състояние, при което останалата част от планетарните същности се поробва чрез собствената им свободна воля.

Можете ли да назовете някой от приемниците на кръстоносците – т.е. всички имена, които днес може да са известни на планетата?

Аз съм Ра. Желая да бъда в ненарушение на Изкривяването на Свободната Воля. Да назовем онези, които участват в бъдещето на вашето пространство/време, е да извършим нарушение; затова отказваме тази информация. Молим за вашето размишление по плодовете на действията на онези, които можете да наблюдавате да се наслаждават на изкривяването към власт. По този начин, може да разпознаете за себе си тази информация. Ние няма да се намесваме в, така да кажем, планетарната игра. Това не е от решаващо значение за жътвата.

Как кръстоносците предават своите концепции на въплътените индивиди на Земята?

Аз съм Ра. Има два основни начина, точно както има два основни начина за, така да кажем, поляризиране към служба на другите. Съществуват онези ум/тяло/дух комплекси на вашия план, които правят упражнения и извършват дисциплини, за да търсят контакт с източници на информация и мощ, водещи до отварянето на портала към интелигентната безкрайност.

Има други, чийто вибрационен комплекс е такъв, че този портал е отворен и контактът с тотална служба на себе си, с нейното основно изкривяване към манипулация на другите, е предоставен с малко или никакво затруднение, без обучение и без контрол.

Какъв тип информация се предава от кръстоносците на тези хора?

Аз съм Ра. Групата Орион предава информация, касаеща Закона за Единството, с ориентация към служене на себе си. Информацията може да стане техническа, точно както някои от Конфедерацията, в опитите си да помогнат на тази планета в служба на другите, са предоставяли това, което бихте нарекли техническа информация. Технологията, предоставена от тази група, е под формата на различни средства за контрол или манипулиране на другите, за да се служи на себе си.

Искате да кажете тогава, че някои учени получават техническа информация, да кажем, телепатично, която излиза след това като използваеми приспособления?

Аз съм Ра. Това е правилно. Все пак, много позитивно ориентирани, както бихте нарекли това изкривяване, така наречени учени, са получавали информация, предназначена да отключи мирни средства за прогрес, които допринесоха за последните отзвуци на потенциално унищожение, поради по-нататъшното включване на други учени с негативна ориентация/изкривяване.

Така ли сме научили за ядрената енергия? Било ли е смесена, както позитивна, така и негативна ориентация?

Аз съм Ра. Това е правилно. Същностите, отговорни за събирането на учените, бяха със смесена ориентация. Учените бяха преобладаващо позитивни в ориентацията си. Учените, които последваха работата им, бяха със смесена ориентация, включително една крайно негативна същност, както бихте я определили.

Тази изключително негативна същност все още ли е въплътена на Земята?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Тогава предполагам, че не можете да я назовете и бих ви попитал къде се намира информацията на Никола Тесла?

Аз съм Ра. Този, известен като Никола, получи информация от източници на Конфедерацията, желаещи да помогнат на тази изключително, така да кажем, ангелски позитивна същтност, в подобряването на съществуването на нейните събратски ум/тяло/дух комплекси. Жалко е, така да кажем, че подобно на много скитници, вибрационните изкривявания на илюзията от трета плътност причиниха тази същност да се превърне в изключително изкривена в своето възприятие за своите събратски ум/тяло/дух комплекси, така че мисията ѝ беше възпрепятствана и в резултат, отклонена от нейните цели.

Как се е предполагало работата на Тесла да е от полза за човека на Земята и какви са били целите му?

Аз съм Ра. Най-желаната цел на ум/тяло/дух комплекса, Никола, беше освобождаването на всички планетарни същества от тъмнината. Затова се опита да даде на планетата безкрайна енергия от планетарната сфера, за използване в осветление и мощ.

Под освобождавайки планетарните същности от тъмнината, точно какво имате предвид?

Аз съм Ра. [Отговорът на Ра не можеше да бъде записан, поради неизправност на магнетофона. Следващото е същината на техния отговор] Имахме предвид да говорим за освобождаването на тези от вашата планета от буквална тъмнина.

Би ли било това освобождаване от тъмнината съизмеримо със Закона за Единството или има ли това някакъв реален продукт?

Аз съм Ра. Продуктът от такова освобождаване би създал две опитности.

Първо, опитността да не е необходимо да се намира нужния доход за плащане, във ваши пари, за енергия.

Второ, полученото свободно време, така илюстрирайки възможността и увеличавайки вероятността от свободата тогава да се търси аза, като начало на търсенето на Закона за Единството.

Има малцина работещи физически от разсъмване до мрак, както ги наричате, във вашия план, които могат да размишляват върху Закона за Единството по съзнателен начин.

Какво ще кажете за Индустриалната Революция като цяло. Била ли е планирана по какъвто и да е начин?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният въпрос от тази сесия.

Това е правилно. Скитници се въплъщаваха на няколко вълни, както можете да ги наречете, за да създадат постепенно освобождаване от нуждата от дневните цикли и липсата на свобода за отдих.

Е, това беше последният въпрос, така че, както обикновено, ще попитам дали има нещо, което можем да направим, за да да се чувства инструментът по-удобно?

Аз съм Ра. Справяте се добре. Най-важното нещо е внимателно да подреждате символите. Нагласянето, направено в това конкретно време/пространство настояще, ще подпомогне физическия комплекс на този инструмент, в изкривяването към комфорт.

Може ли да попитаме дали имате кратки въпроси, които можем да разрешим преди закриването на сесията?

Не знам дали това е кратък въпрос или не, така че можем да го запазим до следващия път, но единственият ми въпрос е защо кръстоносците от Орион правят това. Каква е крайната им цел? Това вероятно е твърде дълго, за да отговорите.

Аз съм Ра. Това не е твърде дълго, за да отговорим. Да служиш на себе си е да служиш на всички. Службата на себе си, когато е разглеждано в тази перспектива, изисква вечно разширяващо се използване на енергиите на другите, за манипулация в полза на аза, с изкривяване към власт.

Ако има допълнителни въпроси, за да обясним по-подробно тази тема, ние ще бъдем отново с вас.

Само едно нещо забравих. Възможно ли е да направим още една сесия късно днес?

Аз съм Ра. Това е добре.

Благодаря ви.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред тогава, радвайки се в силата и мира на Единия Създател. Адонай.