Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Получих обаждане от Хенри Пухарич този следобед. Той ще бъде тук следващия месец. Искам да ви попитам дали е възможно той да се присъедини към нашия кръг и да зададе въпроси. И също така, ако Мишел Д’Обренович, който е известен също като Джордж Хънт Уилямсън, случайно дойде тук, би ли било добре за него да бъде в кръга?

Аз съм Ра. Тези същности в момента не са правилно акордирани за конкретната работа, поради вибрационни изкривявания, които на свой ред се дължат на скорошна липса на време/пространство, което вие наричате ангажираност. Да бъде поискано същностите да прекарват кратко време/пространство във всеки дневен цикъл на вашата планета, в съзерцание. В бъдеще време/пространство във вашия континуум, вие сте помолени да попитате отново.

Тази група е високо балансирана спрямо вибрационните изкривявания на този инструмент, поради, първо, контакт с инструмента на ежедневна основа. Второ, поради контакт с инструмента през периодите на медитация. Трето, чрез лични изкривявания на ум/тяло/дух комплексите към съзерцание, които в крайна сметка пораждат ефективността на тази група.

Благодаря ви. Продължавайки с предишната сесия, споменахте, че кръстоносците от Орион идвали тук на колесници. Можете ли да опишете една колесница?

Аз съм Ра. Терминът колесница е термин, използван при война, сред вашите хора. Това е значението му. Формата на кораба на Орион е една от следните: първо, удължената, яйцевидна форма, която е с по-тъмна природа от среброто, но която има метален вид, ако е видяна на светлина. При липса на светлина, изглежда червен или огнен по някакъв начин.

Други кораби включват оформени като диск обекти от малък характер, приблизително дванайсет фута (~3.66 м, бел. прев.) според вашите мерки в диаметър, подобната на кутия форма, приблизително четиридесет фута (~12.2 м, бел. прев.) на странаq според вашите мерки. Други кораби могат да придобият форма по желание, чрез използването на механизми за контрол на мисълта. Има различни цивилизационни комплекси, които работят в тази група. Някои са по-способни да използват интелигентната безкрайност от други. Информацията е много рядко споделяна; следователно, колесниците се различават значително по форма и външен вид.

Има ли някакво усилие от страна на Конфедерацията, за да спре колесниците на Орион да пристигат тук?

Аз съм Ра. Всяко усилие е положено, за да се държи под карантина тази планета. Все пак, мрежата на Пазителите, много подобно на всеки друг модел патрули на каквото и да е ниво, не възпрепятства всяка една същност да проникне през карантината, защото ако искане е направено в светлина/любов, Законът за Единството ще бъде посрещнат с неохотно съгласие. Ако искането не е направено, поради промъкване през мрежата, тогава има пробив на тази мрежа.

Кой прави това искане?

Аз съм Ра. Запитването ви е неясно. Моля, перифразирайте.

Не разбрах съвсем. Как Конфедерацията спира колесницата на Орион да премине през карантината? Какви действия върши…

Аз съм Ра. Има контакт на нивото на светлинна форма или същество от светлинно-тяло, в зависимост от вибрационното ниво на Пазителя. Тези пазители обхождат енергийните полета на вашата Земя, опитвайки се да доловят каквито и да е приближаващи същности. Същност, която се приближава, е приветствана в името на Единствения Създател. Всяка същност, приветствана така, е окъпана в любов/светлина и доброволно ще се подчини на карантината, поради силата на Закона на Единството.

Какво би се случило със същността, ако не се подчини на карантината, след като е била приветствана?

Аз съм Ра. Да не се подчини на карантина, след като е приветствана на нивото, за което говорим, ще бъде еквивалентно на това да не спирате своя ход срещу солидна тухлена стена.

Какво би се случило със същността тогава, ако го направи? Какво би се случило с колесницата ѝ?

Аз съм Ра. Творецът е едно същество. Вибрационното ниво на тези, които са в състояние да достигнат карантинните граници, е такова, че при виждането на мрежата от любов/светлина, е невъзможно да нарушат този Закон. Ето защо нищо не се случва. Не се прави опит. Няма конфронтация.

Единствените същества, които могат да проникнат в карантината, са тези, които откриват прозорци или изкривявания в пространство/време континуума, обкръжаващи енергийните полета на вашата планета. През тези прозорци те идват. Тези прозорци са редки и непредсказуеми.

Дали това е обяснение за това, което наричаме “НЛО вълната”, където голям брой НЛО се показват, като през 1973?

Аз съм Ра. Това е вярно.

Ами тогава повечето са НЛО, които са виждани в нашето небе, от групата Орион?

Аз съм Ра. Много от тези, виждани във вашето небе, са от групата на Орион. Те изпращат съобщения. Някои от тях се получават от онези, които са ориентирани към служене на другите. Тези съобщения тогава се променят, за да бъдат приемливи за тези същности, като предупреждават за трудности, които предстоят. Това е най-многото, което същностите в служба на себе си могат да направят, когато срещнат онези, чието желание е да служат на другите. Контактите, които групата [Орион] намира за най-полезни за тяхната кауза, са онези контакти, осъществени със същности, чиято ориентация е към служба на себе си.

Съществуват множество мисъл-форма същности в небето ви, които са от позитивен характер и са проекции на Конфедерацията. Други наблюдения се дължат на непреднамереното визуализиране от оптичните механизми на хора, на боева техника на вашето собствено правителство.

Коя група беше тази, която се свърза с Хенри Пухарич в Израел, около 1972 г.?

Аз съм Ра. Трябва да се въздържим от отговора на това запитване, поради възможността/вероятността този, когото наричате Хенри, да прочете този отговор. Това би довело до изкривявания в неговото бъдеще. Необходимо е всеки човек да използва свободна и пълна способност за разграничение в цялостния аз, който е в сърцето на ум/тяло/дух комплекса.

Това важи ли и за отговора на кой се свързваше с групата, в която първоначално се намирах, през 1962 г.?

Аз съм Ра. На това запитване може да бъде отговорено. Групата, с която се свързахте, беше Конфедерацията.

Имаха ли те какъвто и да е от техните кораби в нашия район по онова време?

Аз съм Ра. Нямаше кораб. Имаше мисъл-форма.

Споменахте кръстоносците от Орион, когато те преминават през мрежата, дават както техническа, така и не-техническа информация. Знаем какво имате предвид с техническа информация, но какъв тип не-техническа информация дават на тези, с които се свързват? Прав ли съм като приемам, че всичко това се извършва чрез телепатична комуникация?

Аз съм Ра. Това е вярно. Чрез телепатия философията на Закона за Единството, с изкривяването към служене на себе си, е разпространявана. В напредналите групи има давани ритуали и упражнения и те са записани, точно както същностите, ориентирани към служба на другите, са записвали разпространяваната философия на своите учители. Философията се отнася до службата за манипулиране на другите, така че те могат да преживеят служене на другия-аз, така, чрез това преживяване, да станат способни да ценят служенето на себе си. Тези същности така биха станали ориентирани към служене на себе си и на свой ред ще манипулират други, така че те от своя страна да могат да изживеят службата към другия-аз.

Това ли е било началото на това, което ние наричаме черна магия?

Аз съм Ра. Това е правилно в един смисъл, неправилно в друг. Групата Орион е подпомагала така наречените негативно ориентирани сред вашите ум/тяло/духо комплекси. Същите тези същности биха били загрижени за себе си във всеки един случай и има много от вашите така наречени вътрешни планове, които са негативно ориентирани и следователно достъпни като вътрешни учители или водачи и така наречените притежатели на определени души, които търсят това изкривяване на служба на себе си.

Възможно ли е за една същност тук, на Земята, да бъде толкова объркана, че да призове едновременно Конфедерацията и групата Орион по редуващ се начин, едните, после другите, [не се чува] обратно към [не се чува]?

Аз съм Ра. Напълно възможно е неакордираният канал, както наричате тази служба, да получава позитивни и негативни съобщения. Ако същността в основата на объркването си е ориентирана към служене на другите, същността ще започне да получава съобщения за гибел. Ако същността в основата на комплекса на съществуване е ориентирана към служене на себе си, кръстоносците, които в този случай не смятат, че е необходимо да лъжат, просто ще започнат да дават философията, заради която са тук, да дадат.

Много от вашите така наречени контакти сред вашите хора, са били объркани и саморазрушителни, защото каналите са били ориентирани към служба на другите, но в желанието за доказателство са били отворени към лъжливата информация на кръстоносците, които тогава са били в състояние да неутрализират ефективността на канала.

Повечето от тези кръстоносци четвърта плътност ли са?

Аз съм Ра. Има мнозинство от четвърта плътност. Това е вярно.

Индивид в четвъртата плътност нормално ли се появява - или обикновено са невидими за нас?

Аз съм Ра. Използването на думата “нормално” е това, което обърква смисъла на въпроса. Нека преформулираме за яснота. Четвъртата плътност, по избор, не се вижда от третата плътност. Възможно е за четвърта плътност да бъде видима. Въпреки това, не е изборът на същността от четвърто измерение да бъде видима, поради необходимостта от концентрация върху по-скоро трудния вибрационен комплекс, какъвто е третата плътност, която изпитвате.

Има ли някакви индивиди от Конфедерацията или Орион, живеещи на Земята, видими за нас и важни в нашето общество по това време? Ходещи сред нас?

Аз съм Ра. Няма същности от нито една група, ходещи сред вас по това време. Въпреки това, кръстоносците на Орион използват два типа същности, за да вършат своята повеля, така да кажем. Първият тип е мисъл-форма; вторият, вид робот.

Бихте ли описали робота?

Аз съм Ра. Роботът може да изглежда като всяко друго същество. Това е конструкт.

Роботът обикновено наричан ли е “Мъже в Черно”?

Аз съм Ра. Това е неправилно.

Кои са Мъжете в Черно?

Аз съм Ра. Мъжете в черно са мисъл-форма тип същност, които имат някакво съществуване като техен грим. Те имат определени физически характеристики, които са им дадени. Истинската вибрационна природа обаче е без вибрационни характеристики от трета плътност и следователно те са в състояние да се материализират и дематериализират, когато е необходимо.

Всички тези Мъже в Черно са използвани тогава от кръстоносците на Орион ли?

Аз съм Ра. Това е вярно.

Ако някой ме посети и аз го сграбча и го заключа в килера, мога ли да го задържа, или ще изчезне?

Аз съм Ра. Зависи от това кой вид същност, сграбчвате. Вероятно сте в състояние да възприемете конструкта. Конструкта може да бъде задържан за кратък период, въпреки че тези конструкти също имат способността да изчезват. Програмирането на тези конструкти обаче, прави по-трудно отдалеченото им управление. Не бихте могли да се сграбчите от вида мисъл-форма на Мъжете в Черно, както го наричате.

Би ли било това против Закона за Единството и щях ли да направя грешка, като хвана тези същности?

Аз съм Ра. Няма грешки, съгласно Закона за Единството.

Това, което казвам е, бих ли се поляризирал повече към служба на себе си или служба на другите, когато извърша този акт на заключване на мисъл-формата или конструкта?

Аз съм Ра. Може да разгледате този въпрос за себе си. Ние тълкуваме Закона за Единството, но не и до степента да съветваме.

Благодаря ви. Говорихте за скитници. Кои са скитници? Откъде идват?

Аз съм Ра. Представете си, ако искате, пясъците на вашите брегове. Така безбройни, като зърната на пясъка, са източниците на интелигентната безкрайност.

Когато комплекс от социална памет постигне пълно разбиране на желанието си, той може да заключи, че желанието му е да служи на другите, с изкривяването към подаване на ръка, образно казано, до всички същности, които зоват за помощ. Тези същности, които може да наричате Братя и Сестри на Скръбта, се движат към този призив на скръб. Тези същности са от всички краища на безкрайното творение и са обвързани заедно от желанието да служат в това изкривяване.

Колко от тях са въплътени на Земята сега?

Аз съм Ра. Броят е приблизителен, заради силния наплив на тези, раждащи се понастоящем, поради интензивната нужда да се облекчат планетарните вибрации и така да се помогне в жътвата. Броят наближава шейсет и пет милиона.

Повечето от тях от четвърта плътност ли са? От коя плътност идват?

Аз съм Ра. Малцина са от четвърта плътност. Най-голям брой скитници, както ги наричате вие, са от шестата плътност. Желанието да се служи трябва да е изкривено по посока на голяма степен чистота на ума и каквото бихте нарекли безразсъдна смелост или храброст, в зависимост от изкривяването на комплексната ви преценка. Предизвикателството/опасност за скитника е това да забрави своята мисия, да се превърне в кармично обвързан и така да бъде въвлечен във водовъртежа от който се е въплътил, за да подпомогне унищожението 1.

Какво би могла да направи една от тези същности, за да се превърне в кармично замесена? Може ли да ни дадете пример?

Аз съм Ра. Същност, която действа по съзнателно нелюбящ начин в действията си към други същности, може да се превърне в кармично обвързана.

Току що ми хрумна нещо. Някои от тези скитници имат ли физически заболявания в тази земна ситуация?

Аз съм Ра. Поради крайните разлики между вибрационните изкривявания на трета плътност и тези от по-плътните плътности, ако щете, скитниците имат, като общо правило, някаква форма на недъг, затруднение или чувство на отчуждение, което е сериозно. Най-честото от тези затруднения е отчуждението, реакцията срещу планетарната вибрация, чрез личностни разстройства, както бихте ги нарекли и заболявания на тяло комплекса, показващи затруднения в приспособяването към планетарните вибрации, като алергии, както бихте ги нарекли.

Има ли най-добър начин тези същности да се лекуват от физическите си заболявания?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от това време/пространство.

Себе-лекуващото изкривяване е осъществено чрез осъзнаването на интелигентната безкрайност, лежаща в нас. Това е блокирано по някакъв начин в тези, които не са напълно балансирани в телесните комплекси. Блокирането варира от същност, до същност. Това изисква преднамереното осъзнаване на духовната природа на реалността, ако щете, и съответните преливания на тази действителност в индивидуалния комплекс на ума/тялото/духа, за да се случи изцелението.

Ще използваме този инструмент като пример. Частите от неговото заболяване, както вие наричате този комплекс от изкривявания, които могат да бъдат усъвършенствани в баланс, се дължат основно на блокиране на индиго-лъчевия или епифизния енергиен център. Този център получава интелигентната енергия от всички източници, законни в Eдинното Творение; тоест, законни в това изкривяване или илюзия в трета плътност. Ако няма запушване, тези енергии се изливат или потапят надолу в ум/тяло/дух комплекса, усъвършенствайки миг след миг индивидуалния телесен комплекс.

Този инструмент също изпитва известно изкривяване на зелено-лъчевия енергиен център, който можете да наречете сърдечния център. Той е прекомерно отворен, поради интензивно желание-изкривяване на частта от този ум/тяло/дух комплекс към служене на другите или както може да го наречете, универсална любов. Тази същност, следователно, се изразходва, без да обръща внимание на резервите от изкривяването на ум/тяло/дух комплекса по отношение на това, което наричате сила или енергия. Това изкривяване се дължи главно на блокирането на индиго лъча, както казахме преди. Недоразумението-изкривяване на инструмента, отговорно за това блокиране, е основната ориентация към убеждение в незначителност. Незначителността-изкривяване блокира свободния поток от интелигентна енергия.

Седмият или виолетовият лъч е ненакърнен, бивайки не само енергиен рецептор, а сумарно количество на вибрационното ниво на индивида. Другите енергийни центрове също са доста чисти. Решението на изцелението в този случай е действие, което прилага на практика мирното разбиране в смирение-изкривяване, че същността е едно с Твореца, следователно е съвършена и не е отделена. Във всеки случай на това, което бихте нарекли лошо здраве, един или повече от тези енергийни центрове са блокирани. Интелигентността на ум/тяло/дух комплекса тогава трябва да бъде предупредена или от себе си като лечител, или от катализатора на друг лечител, както вече казахме.

Има ли кратък въпрос, преди да приключим тази сесия?

Възможно ли е да ни кажете дали някой от нас тримата са и са били скитници?

Аз съм Ра. При сканирането на всеки от присъстващите комплекси на ум/тяло/дух комплексите, ние откриваме вече пълна увереност за това явление и следователно не намираме никаква вреда в рекапитулация на това явление. Всички от тези, които присъстват са скитници, изпълняващи мисия, ако искате.

Благодаря ви. Има ли нещо, което можем да направим, за да накараме инструмента да се чувства по-удобно?

Аз съм Ра. Ние ви молим да подравните обекта, върху който стоят символите. Това не е значително изкривяване само за една сесия, но при измерването на цялата съвкупност ще видите, че мястото за почивка е едно точка четири градуса [1,4 °] от правилното подравняване, мястото за покой допълнителен половин градус [0,5 °] встрани от правилната ориентация. Не се занимавайте прекалено много с това в настоящата връзка от пространство/време, но не позволявайте тези изкривявания да останат за дълъг период от време или контакта ще бъде постепенно нарушен.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред, радвайте се в силата и мира на Единия Създател. Адонай.


  1. Предизвикателството/опасността за скитника е, че ще забрави мисията си, ще се превърне в кармично замесен и така ще бъде пометен във водовъртежа, [в] който се е въплътил [за] да [предотврати] унищожението.