Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Бихте ли ми дали първо индикация за състоянието на инструмента?

Аз съм Ра. В момента този инструмент е силно изкривен към слабост на умствените и физическите комплекси, и е подложен на психическа атака поради тази възможност.

По-добре ли е да преустановим контакта в този момент?

Аз съм Ра. Това е изцяло по ваша преценка. Този инструмент има прехвърлена енергия, която е налична. Въпреки това, той не е голям поради ефектите, както бяха посочени преди.

Ако желаете да ни разпитате допълнително в тази сесия, ние както винаги ще се опитаме да съхраним този инструмент. Смятаме, че сте наясно с параметрите без допълнителни уточнения.

В такъв случай ще попитам как работи формата на пирамидата?

Аз съм Ра. Предполагаме, че искате да узнаете принципа на формите, ъглите и сеченията на пирамидата в това, което наричате Гиза.

В действителност пирамидалната форма не върши никаква работа. Тя не работи. Това е механизъм за централизиране и разсейване на спираловидно възходящата светлинна енергия, която се използва от ум/тяло/дух комплекса.

Спираловидният характер на светлината е такъв, че магнитните полета на индивида се влияят от спираловидната енергия. Някои форми предлагат, да кажем, ехо-камера или усилвател на спираловидната прана, както някои наричат това всеприсъстващо, първично изкривяване на Единствения Безкраен Създател.

Ако намерението е да се засили необходимостта собствената воля на същността да призове вътрешната светлина, за да съответства на засилването на спираловидната светлинна енергия, същността ще бъде поставена в позицията, която вие нарекохте Камера на Кралицата, в този специфичен оформен обект. Това е мястото на инициацията и е мястото на възкресението.

Мястото на отклонение, представляващо спиралата в движение, е подходящата позиция за изцеление; тъй като в тази позиция вибрационните магнитни връзки на същността са прекъснати в нормалния си поток. По този начин възниква вихър от възможности/вероятности: предлага се ново начало, така да се каже, за същността, в което тя може да избере по-малко изкривена, слаба или блокирана конфигурация на магнитните изкривявания на енергийните центрове.

Функцията на лечителя и кристала не може да бъде подценявана, тъй като тази сила на прекъсване трябва да бъде контролирана, така да се каже, с въплътена интелигентност; интелигентността е тази на човек, който разпознава енергийните модели; който, без да съди, разпознава блокирането, слабостта и други изкривявания; и който е способен да визуализира, чрез регулярността на себе си и на кристала, по-малко изкривения друг-аз, който трябва да бъде изцелен.

Други форми, които са дъговидни, жлебовидни, сводести, конусовидни или като вашите вигвами, също са форми с този вид усилване на спираловидната светлина. Вашите пещери, бидейки заоблени, са места на сила поради това оформяне.

Трябва да се отбележи, че тези форми са опасни. Доволни сме, че имаме възможността да разширим темата за форми като пирамидата, тъй като искаме, като част от нашата чест/задължение, да заявим, че има много неправилни употреби на тези извити форми; тъй като при неправилно поставяне, неправилни намерения или липса на кристализирано същество, функциониращо като канал за изцеление, чувствителната същност ще бъде изкривена повече, отколкото по-малко, в някои случаи.

Трябва да се отбележи, че вашите народи строят в по-голямата си част ъглови или квадратни жилища, тъй като те не концентрират сила. Освен това трябва да отбележим, че в продължение на много години духовният търсач е търсил заоблените, дъговидни и върхови форми като израз на силата на Твореца. 1

Има ли ъгъл на върха, който е ъгълът за максимална ефективност на пирамидата?

Аз съм Ра. Отново, за да съхраним енергията на този инструмент, предполагам, че възнамерявате да определите най-подходящия ъгъл на върха за лечебна работа. Ако формата е достатъчно голяма, за да побере индивидуален ум/тяло/дух комплекс, разположен на подходящо място в нея, приблизителният ъгъл 76° 18′ е полезен и подходящ. Ако позицията се променя, ъгълът може да варира. Освен това, ако лечителят има способността да възприема изкривяванията с достатъчна разграничителна способност, позицията в рамките на всяка пирамидална форма може да се променя до постигане на резултати.

Все пак открихме, че този конкретен ъгъл е полезен. Други комплекси от социална памет или части от тях са определили различни ъгли на върха за различни цели, които не са свързани с лечението, а с ученето. Когато се работи с конусовидната форма или, да кажем, с формата на силоз, може да се установи, че енергията за изцеление е в общ кръгов модел, уникален за всяка форма, като функция на нейната конкретна височина и ширина, а при конусовидната форма - на ъгъла на върха. В тези случаи няма други ъгли. Така спираловидната енергия работи в кръгово движение.

Ще направя изявление, което можете да коригирате. Интуитивно виждам как спираловидната енергия на пирамидата в Гиза се разпръсква, докато преминава през така наречената Камера на Краля, а след това се фокусира отново в така наречената Камера на Кралицата. Предполагам, че разпространението на енергията в така наречената Камера на Краля се вижда в спектъра на цветовете от червено до виолетово и че енергийните центрове на същността, която трябва да бъде излекувана, трябва да бъдат съгласувани с това разпространение на спектъра, така че спектърът да съответства на различните енергийни центрове. Можете ли да коригирате това твърдение?

Аз съм Ра. Можем да коригираме това твърдение.

Бихте ли го направили?

Спираловидната енергия започва да се разсейва в точката, където преминава през позицията на Камерата на Краля. Все пак, въпреки че спиралите продължават да се пресичат, затваряйки се и отваряйки се по двойна спирала през ъгъла на върха, дифузията или силата на спираловидните енергии, червени до виолетови цветови стойности, намалява, ако говорим за сила, и се увеличава, ако говорим за дифузия, докато на върха на пирамидата се получи много слаба цветова резолюция, полезна за лечебни цели.

Затова позицията на Камерата на Краля е избрана за първата спирала след центрираното начало през позицията на Камерата на Кралицата. Можете да си представите ъгъла на дифузия като противоположен на ъгъла на пирамидата, но ъгълът е по-малко широк от ъгъла на върха на пирамидата и е някъде между 33 и 54°, в зависимост от различните ритми на самата планета.

Тогава предполагам, че ако започна ъгъла си в долната част на Камерата на Кралицата и направя ъгъл от 33 до 54° от тази точка, така че половината от този ъгъл да попада от страната на централната линия, на която се намира Камерата на Краля, това ще покаже разсейването на спектъра, като се започне от точката в долната част на Камерата на Кралицата; да кажем, че ако използваме ъгъл от 40°, ще имаме разсейване от 20° вляво от централната линия, преминаващо през Камерата на Краля. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е последният пълен въпрос за тази сесия.

Правилно е, че половината от гореспоменатия ъгъл минава през позицията на Камерата на Краля. Неправилно е да се смята, че Камерата на Кралицата е основата на ъгъла. Ъгълът ще започне някъде между позицията на Камерата на Кралицата и оттам надолу към нивото на резониращата камера, отместена за лечебната работа.

Тази променливост зависи от различните магнитни потоци на планетата. Позицията на Камерата на Краля е проектирана така, че да пресича най-силната спирала на енергийния поток, независимо от това къде започва ъгълът. Въпреки това, когато преминава през позицията на Камерата на Кралицата, тази спираловидна енергия винаги е центрирана и е в най-силната си точка.

Можем ли да отговорим на някакви кратки запитвания в този момент?

Искам само да попитам дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред, приятели мои. Добре е все пак да сте наясно с ограниченията на този инструмент. Смятаме, че в момента подравненията са отлични.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Затова вървете напред, радвайки се на силата и на мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. За да видите схема на действието на трите спирали в пирамидата и през нея, вижте книгата Ресурси