Преписи

24 октомври 1976

Неделна среща

Хатон: Тази вечер ще ви говорим по темата, която вие бихте нарекли премеждия. Както знаете, хората на планетата Земя претърпяват, така да кажем, опитност на растеж и на учене. Животът ви в неговата цялост е натрупване на уроци, уроци, които сте проектирали да преживеете, уроци, чрез които можете да научите истините и прилагането на тези истини, които ще ви позволят да постигнете съществуването, което наистина желаете. И това съществуване, приятели мои, може да се изрази с много думи, но нека кажем, [всеки] православен израз би бил съществуването в рая.

17 октомври 1976

Неделна среща

Оксал: Но ние научихме, приятели мои, в нашите пътувания какво е братство. Ако можехме да споделим с народите на вашата планета това разбиране, тези проблеми, които всеки от вас има с братята ви, не би ги имало повече. Самите ние знаем, че не сме съвършени същества и че не можем да съдим или да бъдем съдени от някой от нашите братя. Няма начин, братя, да съдите себе си или другите по духовен начин. Никога не можете да знаете точно как се справяте по духовния път, защото онези неща, които означават за очите ви като биващи един или друг начин, добър или лош, положителен или отрицателен, в очите на Твореца могат да означават нещо съвсем различно.

15 октомври 1976

Петъчна среща

Хатон: Ние от Конфедерацията на Планетите в Службата на Безкрайния Създател, сме тук с вас по това време, за да споделим с хората от вашата планета много проста мисъл, много проста концепция. Тази концепция е любов. Ние сме били тук преди и сега сме тук, за да споделим тази концепция с вас. И все пак, имаме нашите затруднения с вашите народи. Защото концепцията, приятели мои, е твърде проста. Любовта сред вашите народи е станала много сложна, много неискрена. И все пак, самата същност на любовта, както я споделяме с вас, е че всички неща са едно, че вие и аз сме едно и че вие и вашият брат сте едно. В любов сте били създадени и оригиналната ви вибрация е чиста и идентична с оригиналната вибрация на всичко, което е около вас. И като споделяте тази оригинална вибрация, вашето братство става очевидно.