(Х канализира)

Аз съм Хатон. Поздрави, приятели мои, в любовта и в светлината на нашия безкраен Създател. Както винаги, привилегия е да бъдем с вас и да споделим с вас това, което имаме да предложим в областта на, така да кажем, просветлението, по теми, които са жизненоважни за вас по пътя на напредъка. Ние от Конфедерацията се доближихме до вас по това време, защото го поискахте. Ние сме тук, за да ви служим по каквито начини можем, без да нарушаваме под каквато и да е форма избора на всеки индивид.

Тази вечер ще ви говорим по темата, която вие бихте нарекли премеждия. Както знаете, хората на планетата Земя претърпяват, така да кажем, опитност на растеж и на учене. Животът ви в неговата цялост е натрупване на уроци, уроци, които сте проектирали да преживеете, уроци, чрез които можете да научите истините и прилагането на тези истини, които ще ви позволят да постигнете съществуването, което наистина желаете. И това съществуване, приятели мои, може да се изрази с много думи, но нека кажем, [всеки] православен израз би бил съществуването в рая.

Раят, приятели мои, е там, където го поставите. Той е там, където желаете да бъде. Той е вечен фактор. Следователно, той не трябва да бъде спечелен, а разпознат и приет. И за да дойдете до осъзнаването, че наистина съществувате в онзи рай, който желаете, трябва да преживеете това, което сме нарекли премеждия. Вие сте поставили пред себе си, на вашия път обстоятелства, които, когато бъдат срещнати, са някак трудни за проумяване. Обстоятелства, които, така да кажем, тестват емоционалната ви стабилност, интелектуалната ви стабилност и преди всичко вашата духовна стабилност и отдаденост.

Приятели мои, когато се сблъсквате със ситуации, които са неразбираеми чрез процесите на вашия интелект, приемете ги и се изправете пред тях, знаейки, че това е било пожелано от вас, като опитност за възможността за растеж. Праведно посрещнете тази ситуация. Влезте в преживяването с отношение на любов, на любов, която не съдържа негодувание или страх. Приемете това, което сте създали, защото действително вие сте го създали. Знайте, че както и да изглежда, то е за добро. Знайте, че във вас е способността да реагирате правилно на всяка ситуация.

Приятели мои, когато казваме, че знаем, че тази способност е във вас, не можем да подчертаем [достатъчно] значението на фактора, известен като вяра, в тези дадени времена. Учени сте, че във вас е това, което наричате Твореца. Вие сте част и частица от творческата сила и жизненост, която насища вселената. Настройте се към тази невидима сила във вас, чрез използване на вашите медитации и учете какво е истински да познавате способността вътре във вас. Вашите способности са безкрайни. Вашата любов също е безкрайна. Няма ограничения, наложени ви от вашия Създател. Те са ви поставени от вас самите, с вашето приемане на тях. Няма ситуации, които вие, като ваш личен създател бихте поставили пред себе си, които да не можете да посрещнете и преодолеете.

Много ситуации ще ви доведат до точка, бивайки човешки същества, нека кажем, каквито сте, да се отчаяте. Не се чувствайте виновни, защото това чувство на отчаяние е съвсем естествено на вашата планета. По време на изпитанията ви, така да кажем, вие ще бъдете повлияни от смъртността, която сте избрали да притежавате в това дадено време. Това е като отрицателния и положителния полюс, смъртния и безсмъртния, единият познаващ ограничението, другият познаващ безкрайността. И все пак, нито един от тях не е цялостен без другия.

Приятели мои, вашето съществуване в Земния план и във физическата среда е жизненоважно и съществено за растежа ви, защото вие сте го пожелали. Вие сте го създали. И сега, след като сте го избрали, трябва да учите, трябва да учите как, вътре във вас, способността може да бъде използвана, за да прояви перфектното преживяване във физическата среда. Много велики учители са ходили по вашата планета Земя и са демонстрирали, че дори във физическата форма, те могат да демонстрират неограничените възможности на Твореца в тях. “Небесното царство е вътре във вас,” така казват вашите писания. Не търсете божество вън от вашата форма. Но познайте божеството, което е във вас. Не се опитвайте да преживявате онези неща около вас, които биха попречили на търсенето на божеството вътре във вас, защото сте изправени пред много ситуации, през цялото време, които гъделичкат вашите сетива и вашите желания на физическо ниво. Но и те, приятели мои, са изпитания, които сте поставили пред себе си. И когато стигнете до деня, когато всички неща могат да ви бъдат предложени, които някога са били тестове за вас и вие вече дори не трябва да се запитате дали са желани, тогава ще вървите редом с учителите и ще преподавате с тяхна помощ на вашите братя в този план.

Приятели мои, за да вървите редом с тези учители, трябва да сте над влиянието на физическото ниво на съществуване и все пак да оставате в него. Това е вътре във вас, способността да постигнете това. Това е дълъг и проточен път, който сте избрали. Издръжливостта, или нека кажем, търпението е от изключителна важност. И приятели мои, още веднъж: трябва да имате вяра във вашия Създател и преди всичко, във вас самите. Знайте, че сте божествени. Знайте, че ще успеете. Знайте, че не можете да бъдете победени от никакви негативни преживявания или инциденти. Вие сте господарят на вашата вселена. Влезте в себе си и опознайте тези неща и изплувайте в каквато форма бихте пожелали.

Ще прехвърля този контакт към друг инструмент. Аз съм Хатон.

(Карла канализира)

Аз съм с този инструмент. Аз съм Хатон и още веднъж ви поздравявам в любовта и светлината на безкрайния Създател.

Мои приятели, може би сте питали себе си преди това много пъти: “ Ако наистина съм избрал тези премеждия, какво съм имал наум, когато съм го сторил? Какво е замислил моят висш аз?“ Не можем да проникнем в естеството на Твореца, нито претендираме за това. И ако има причина бялата светлина и съвършената любов на Твореца да са били породени в това, което сте нарекли Словото, така че същности могат да се появят, за да населят космоса, ние не я знаем. Въпреки това, това е така, знаем. Възможно е, в безкрайно смирение, Творецът да е предложил на всички Негови безкрайни части пълна свобода да пресъздават това творение. Това, всъщност, е изборът, който е бил пред вас, когато сте планирали влизането във физическата илюзия, преди физическото ви раждане.

Преди да влезете във физическата илюзия, вие сте били в атмосфера, където мислите са очевидни неща, толкова реални, колкото физическите обекти на вашата илюзия са сега. И изборите, които сега намирате за толкова трудни, не са били дори избори. И сте се запитали, ако бяхте подложени на изпитание, бихте ли все още знаели какво е любовта? Бихте ли все още знаели как да служите на вашия брат? Бихте ли все още търсили Твореца с цялото си сърце?

И така сте дошли в тази илюзия. Може би някой би помислил това, което е в ума на този канал: че във вашите въоръжени сили, родителите се надяват, че детето им ще стане мъж. Службата при тези условия е по-трудна, но при трудни условия човек се развива по-бързо.

И така е с вас, приятели мои. Това е бил вашият мотив. Каквото и да е друго, което е било нужно да направите, докато сте били тук, основният ви мотив е бил да проникнете през нещата на тази илюзия с вашето чувство за разграничение, така че да можете да видите любовта и светлината, както бихте го нарекли, раят, който прониква във всичко, което съществува. За да видите онези неща, които са трайни, е необходимо нещата не винаги да вървят на физическия план много добре, защото, ако нямаше никакво безпокойство в ежедневното ви съществуване, може би щяхте да сте удовлетворени да живеете физическото си съществуване, без да търсите по-нататъшни знания. Когато нещата стават трудни, тогава вие се стремите да разберете причината.

Приятели мои, в цялото пространство и време, където съществува полярност на доброто и злото, тези същности, които Творецът е хвърлил в празнотата, са се обръщали завинаги и винаги към Твореца с инстинкт, който не може да бъде отречен. Каквито и същества да са се опитвали, каквото и голямо разделение да са опитвали да сложат между себе си и Твореца, съществува инстинкт, който не може и няма да бъде опровергаван завинаги. Може би това е, накратко, отговорът на загадката за това защо ние всички сме осъзнати същества. Ние сме отговор извън времето, на един въпрос извън времето.

Във вашето изпитание, във вашата трудност, знайте че това е възможност за вас да разпознаете, да издирите онова, което няма да ръждяса и няма да се развали, да отключите от вътрешността на сърцето си онези чувства, които ще съществуват дълго, докато всички по-дребнави и светски чувства преминават.

Както винаги, ние предлагаме медитация, защото това е видът задача, която човек не може да направи от самосебе си. Аз бих оставил този инструмент по това време, защото един от моите братя, Лейтос, желае да настрои неколцина, които са тук. Аз съм Хатон.

(Карла канализира)

Аз съм Лейтос и поздравявам всеки от вас в любовта и светлината на безкрайния Създател. Аз съм едно с вас и ви благодаря за възможността да бъда с вас по това време. Както каза моят брат, моя специална привилегия е да работя с подготвянето на онези от вас, които го желаят, и по това време бих искал да мина сред вас и да предложа на всеки от вас настройващата вълна.

[Пауза]

Благодарим ви за тази възможност. Бихме искали да вземем само малко от вашето допълнително време, ако имате търпение, и да се опитаме да се свържем с познатия като Н. Не сме използвали този инструмент от дълго време и ако той е склонен, бихме искали да кажем няколко думи чрез него. Аз съм Лейтос.

(Н канализира)

Аз съм Лейтос. Аз съм сега с този инструмент. Поздравявам ви отново в светлина и любов. Няма да кажа много думи чрез този конкретен инструмент, но бих искал да кажа, че беше много голяма чест и привилегия да говоря на тази група по това време. Сега ще оставя този инструмент. Оставям ви всички в светлината и любовта на безкрайния Създател. Аз съм Лейтос.

(Карла канализира)

Аз съм Хатон, а отново съм с този инструмент. Преди да ви напуснем, бихме искали да отворим срещата за въпроси. Има ли някакви въпроси по това време?

[Пауза]

Ако няма въпроси, приятели мои, ще ви оставим само с мисълта, че сте като арфи. Имате силата да се настроите към хармония или дисхармония. Не можете да контролирате вятъра, който духа през вас. Можете само да контролирате звука, който можете да издавате, когато вятърът ви докосва.

Приятели мои, вятърът на преживяването може да духа горещо и студено, сурово и нежно. И все пак, имате ключа: можете да настройвате себе си. Медитирайте, възлюбени мои братя, вие всички сте едно. Вие всички сте в хармония. Въпрос е само на намиране на тази сладка хармония.

Аз съм Хатон. Изпращам ви нашата любов и любовта на Твореца и ви оставям в Неговата любов и светлина. Адонай васу борагус.