(Карла канализира)

Аз съм Оксал. Поздравявам всеки от вас в любовта и светлината на нашия безкраен Създател. Ние от Братството, както винаги, сме извънредно привилегировани да бъдем с вас. Конфедерацията на Планетите в Службата на Безкрайния Създател е наистина братство, приятели мои и нашата цел е една: да споделяме с вас нашето разбиране за любовта. Ние имаме една цел, въпреки че сме доста различни, един от друг.

Но ние научихме, приятели мои, в нашите пътувания какво е братство. Ако можехме да споделим с народите на вашата планета това разбиране, тези проблеми, които всеки от вас има с братята ви, не би ги имало повече.

Самите ние знаем, че не сме съвършени същества и че не можем да съдим или да бъдем съдени от някой от нашите братя. Няма начин, братя, да съдите себе си или другите по духовен начин. Никога не можете да знаете точно как се справяте по духовния път, защото онези неща, които означават за очите ви като биващи един или друг начин, добър или лош, положителен или отрицателен, в очите на Твореца могат да означават нещо съвсем различно.

Трудно нещо е да се откажеш, от това осъждане на себе си и другите. Трудно нещо е да обичаш себе си и другите по един напълно доверяващ се начин. И все пак, точно това е ключът към разбирането. Ако можехме да ви предложим това разбиране за себе си като същество, което е способно на много, много несъвършени действия, но чието сърце все пак е съвършено, тогава щяхме да постигнем нещо страхотно.

Защото виждате ли, братя мои, братството единствено е възможно като бъдете обединени с братята си чрез Твореца. Никога няма да бъдете едно с братята си на нивото на мъж с мъж или на мъж към жена, защото несъвършенствата пораждат недоволство и винаги се появяват недоразумения. И все пак, благодарение на милосърдието на Твореца във вас и във вашия брат, има връзка толкова силна и толкова съвършена, че тя може да направи най-противоположните и разнообразни личности едно. Това може да накара най-неприятната ситуация да стигне до хармония. И тази трансформация се случва, когато един брат спре да търси брата в любов и се стреми само да се радва в Твореца, който е в неговия брат, бил той приятел или враг.

Има такова объркване сред вашите хора, толкова ужасно, шумно объркване, в което непрекъснато говорите за правилно и грешно, в което вашите хора съдят и приемат присъди и прекарват безкрайно, безкрайно време в дискусия. И все пак хармонията никога няма да дойде на това ниво; правилното и грешното никога няма да бъде открито на това ниво. От най-малката връзка, до най-големите отношения между вашите народи, братството никога не може да бъде постигнато чрез разума, а само, както бихте го нарекли, чрез молитва и медитация.

Хората не са еднакви, и все пак любовта е създала всички тях. И Творецът в тях е мил, той е самата любов, и може да ви говори за любов, в лицето на най-нехармоничния аспект на външния план. Духовният път не е лесен. Вие сте узнали това, приятели мои, от известно време. И когато ви казваме, че нашето послание е просто, ние не мислим дори за момент, че е нещо просто, да бъде задействано. Във вашите свети писания е написано, че учителят, който учи на Христовото съзнание, не е донесъл мир, а меч. И това е мечът, който ви молим да приемете в живота си, мечът на неосъждането, мечът на дори желаещия да бъде глупав в нечии други очи. Защото, когато човек не съди, когато човек желае да се довери на Твореца, онези около него може да го мислят за глупав. Още повече, има голямо удовлетворение от любовта на личността към, така да кажем, отмъщението или връщането [някому]. Но това, което правите, приятели мои, когато отговаряте на онези, които ви съдят, с ответно осъждане, е да събирате ваша карма, както бихте го нарекли, там, в онзи момент. Дотогава вашата карма към тях не е била събрана, а вие ще отговаряте за тази карма. Далеч по-добре е да позволите на кармата, която е дошла при вас, да умре, като прощавате и в това опрощение, кармата, която е отразена от вас, е удовлетворена.

Каквото и да ви е направил човек, нека свърши там, братя мои. Братството никога не е равноправно партньорство, защото всеки брат ще даде повече от половината; така ще му се струва, защото това е начинът на учене. Вие сте вашият брат. Не мислете за равенство; мислете за (не се чува) намиране на повече място в сърцето си за прошка и разбиране, и състрадание. Вие не правите това за друг. Вие правите това за вашия брат, който е вас.

Аз съм Оксал. Бих искал да говоря чрез друг инструмент по това време.

(Х канализира)

Аз съм Оксал. Сега съм с този инструмент. Говорим често за братство и любов. Говорим често за много неща, но най-често говорим за нуждата от лично, така да кажем, напредване чрез правилното използване на вашите преживявания и чрез [толкова препоръчваните от нас] медитации. Вие трябва да осъзнаете, че напредвате не само за себе си, но и за благото на Вселената, за изпълнението на волята на Създателя. Защото, както сте научили и както говорим за това, всичко е наистина едно с другото, а една клетка, така да кажем, не може да живее, без да отразява този растеж върху другите. Вселената е завинаги разрастваща се и тя става все по-просветлена, както и вие. Вие, приятели мои, сте отразители на светлината на Твореца и колкото способността ви за отражение става все по-голяма, това отражение на светлината във Вселената се засилва, за да се разпростре до най-отдалечените места, за да може да бъде споделено от вашите братя.

Вие сте огледалото на истината и на светлината. Всеки човек трябва да поеме отговорностите на това, което бихте нарекли светлина, а именно да напредвате духовно и да позволите на любовта да заеме форма във вас и да бъде споделяна с онези около вас. Ваша отговорност е да се въздържате от тези начини на изразяване, които ще бъдат негативни не само за вас, но и за тези около вас. Не би трябвало да се отдавате на умствени, така да кажем, дейности, които са вредни за вас или вашия брат: дейност, като например осъждане, дейност като притежаване или ограничаване по какъвто и да е начин на мислите или действията на друг.

Приятели мои, вие сте неограничени същества и вие водите неограничено преживяване. Можете да приемете върху себе си онези ограничения, чрез които несъзнателно желаете да учите, но когато сте приключили с тях, вие ще ги захвърлите и ще осъзнаете способността във вас да създавате и да станете равни или така да кажем, да осъзнаете вашата равнопоставеност с цялото човечество и с всички неща във вселената. Това, което правите за себе си, не е само за вас, а за всички около вас. Творецът не открива разделение между вас и вашия брат, защото вашите енергийни полета съвпадат и се преплитат заедно, за да представят групово енергийно поле, което отразява светлината и мъдростта, които се съдържат вътре в него. Само-мотивацията по вашия път на еволюция е важна. Не може да бъде за вас самите, да желаете да напредвате, или за ближния ви. Би трябвало да бъде в полза на Твореца и на цялото Творение, знаейки, че сте част, че сте важни и че сте способни да помогнете [в] изпълнението на любовта и светлината във вселената.

Вие сте инструменти по много, много начини и можете да избирате какви форми на съдействие желаете да използвате. Но знайте, че това, което решите да направите, за да бъде усъвършенстванo, и че за да го усъвършенствате, трябва да му позволите да тече свободно от Създателя. Не блокирайте съдействието си поради липса на вяра в способността Му да работи чрез вас и в готовността Му да ви усъвършенства. Не се страхувайте, приятели мои, защото страхът е създателят на това преживяване. Липсата на страх води до хармония в преживяването. Преживяването (не се чува). Страхът, който откриваме във вашите хора, се отразява върху тях и привлича към тях онова, от което се страхуват.

Това, приятели мои, е една от причините, поради които трябва да комуникираме с вас по този начин, защото вашите народи се страхуват от нас и нашето присъствие би засилило тези страхове. А това не е нашето желание. Ние сме слуги на себе си и на вас, нашите братя, и преди всичко сме слуги в името на Твореца. Когато ни стане известно, че можем да живеем между вас в хармония и да бъдем приети като ваши братя, ние ще останем, ще служим по каквито начини можем и ще ви донесем, народа на Земята, нашето знание и нашата светлина. Повикайте ни, когато пожелаете, за каквато помощ ви е необходима и ние ще предоставим тази помощ, която е от волята на Създателя. Не искайте нищо в молитвите си, нито от нас, нито от Твореца, това е от егоистично естество. Помолете се да бъдете напътствани като слуга и всичко, от което се нуждаете, ще бъде осигурено. Не търсете духовна осъзнатост, а демонстрация на истината; търсете онова духовно осъзнаване, за да станете истина. За да получите правото да демонстрирате и споделяте с другите истината, която сте, първо трябва да станете тази истина и разбиране, и да се слеете изцяло с нея в универсалния аспект на светлината. Трябва да бъдете едно с Твореца, защото Той е истината и чрез Него ще отразявате тази истина към другите.

Вие не сте сами, приятели мои. Вие стоите с Твореца и вашия ближен на ръба на цивилизация, която трябва да бъде осъществена във вашите действия - цивилизация, в която човекът може да се сближи един с друг по начините, които са били възнамерени: в хармония и в служба един на друг, и в хармония с вашия Създател.

Ние от Конфедерацията ви благодарим, че ни приехте в съзнанието си. Уверяваме ви, че ще се постараем да правим само това, което според нас е от най-голяма полза за вашите хора. Нашата привилегия е да бъдем с вас тази вечер и ние очакваме нататък отново да се срещнем с вас. И все пак знайте, че винаги ще бъдем с вас, във вашето сърце. Призовете любовта, а ние сме там. В любовта и светлината на нашия безкраен Създател, ние ви оставяме по това време. Аз съм известен като Оксал. Адонай васу борагус.

(Карла канализира)

Аз съм Лейтос и ви поздравявам в любовта и светлината на безкрайния Създател. Наша специална привилегия е да работим с настройващи лъчи в опитите си да подготвим нови инструменти и по това време, ако сте търпеливи с нас, бихме искали да се опитаме да работим с този, познат като Б. Ако той се отпусне, ще се опитаме да му изпратим няколко прости мисли. Ако той се отпусне и се опита да изкаже мислите ни, както му ги даваме, без да ги анализира, би било наша привилегия да направим контакт с него. Аз съм Лейтос.

[Пауза]

Аз отново съм с този инструмент. Имаме известни трудности да се свържем с този, известен като Б, поради много често срещан вид затруднения, при този вид комуникация…

[Участък, който не се чува.]

… отново, без колебание. По този начин потокът от мислите ни ще бъде непрекъснат. Бихме искали да опитаме още веднъж да говорим само няколко думи чрез този, познат като Б. Аз съм Лейтос.

[Пауза]

(Карла канализира)

Аз отново съм с този инструмент. Благодарим на този, известен като Б, за възможността да го настроим и го уверяваме, че ще се осъществи контакт. Това е само въпрос на запознаване с нашата техника на изказване на нашите мисли. Ако имате търпение с нас, ще се опитаме също да настроим и да се свържем с тази, известна като П. Отново казваме да се отпуснете и да се отворите за нашите мисли. Като получавате мисъл, просто я изречете, без да обръщате внимание какво може да мислите за това, защото по този начин можем да говорим чрез вас и по никой друг, без да използваме по-физически вид лъчи, отколкото този, който предпочитаме да използваме. Искаме да изкажем само няколко думи чрез тази, известна като Пола, ако тя се отпусне и бъде на разположение. Аз съм Лейтос.

[Пауза]

(Карла канализира)

Аз отново съм с този инструмент. Както би казал този инструмент, докато сме при него, бихме искали да настроим този, известен като Г. Ние сме наясно, че по това време той не желае да стане, така да кажем, вокален канал, защото той все още се опитва да се увери в нашето присъствие. Затова, ние просто ще се опитаме да му дадем енергия по такъв начин, че да я почувствува. Ако имате търпение с нас, ние ще го настроим.

[Пауза]

Аз съм Лейтос. Благодаря ви още веднъж, че имате търпение да ни позволите да работим с вас. Този конкретен тип контакт за комуникация е донякъде досаден за научаване, ние сме наясно, обаче без да се развиват тези канали, ние ще се окажем печално с недостиг на канали, когато са нужни.

Преди да ви оставя, бих искал да отворя срещата за въпроси. Има ли въпроси по това време?

Можете ли да ми кажете нещо за цивилизацията, за великата цивилизация?

Имате предвид цивилизацията в днешно време? На тази планета?

[Не се чува]

Съжаляваме. Инструментът не знае за какво говорите, което прави по-трудно да се даде отговор чрез този канал. Но ние ще се опитаме.

[Пауза]

Имаме затруднения с този канал и поради това ще се опитаме да отговорим с другия инструмент. Аз съм Лейтос.

(Х канализира)

Аз съм Лейтос. Както мнозина от вас знаят, цивилизацията, която бихте я нарекли на вашата планета, е придобивала много форми през епохите. Имало е онези периоди, които са се смятали за златни епохи в тези цивилизации. Имало е златни епохи, познати в много, така да кажем, от вашите национални цивилизации. Имало е империи с велики размери в историята ви, за които знаете. И все пак на вашата планета имаше, както мнозина от вас са приели, онази епоха, за която се отнасяте като тази на Атлантите, място и време на вашата планета, в които човекът еволюираше ръка за ръка с неговия Създател. Време, когато нямаше никакви ограничения по отношение на вашите изрази, и в тези изрази нямаше никакви видоизменения или загатвания. Време на велика, така да кажем, способност, технически и духовно.

Времето е зазоряване на вашата планета. Хората от онази епоха сте вие. Онази ера, приятели мои, беше доведена насред преживяване на унищожение, защото беше известно, че ако сте се отдавали на желанията си и сте започнали видоизменението [не се чува] и са започнали физически, така да кажем, угаждания сред хората от онова време, те са довели около или върху себе си това, което бихте нарекли кармична отговорност, да се развиват отново чрез преживяванията, които биха ги върнали към осъзнаването на онази златна епоха, ерата на съвършенството на физическия план.

Приятели мои, след като постигнете абсолютна, така да кажем, хармония, все пак е ваш избор да се върнете и докато сте под влиянието на чувственото и физическото, вие сте постоянно бомбардирани от този избор. Това доведе, така да кажем, до разрушаването на онази златна епоха, но все пак то няма да стои на пътя ви [не се чува] епоха. Защото човекът на планетата Земя — онези, които са, така да кажем, от сериозно естество — е посветен на опрощаването на онези преживявания, които са разрушителни, за да доведе до онзи ден на любов сред всички на вашата планета. Достатъчно ли е това?

[Първата страна от аудио касетката свършва.]

(Х канализира)

… така да кажем, за това, което бихте нарекли телепатична комуникация. Ние инициираме и изпращаме към инструмента мисъл. И докато инструментът седи и изчиства мисловните си процеси, се прави приемането. И като цяло, при получаване на мисъл от нас, първоначалните преживявания на …

[Не се чува]

… ако наистина мисълта е от чужд източник, така да кажем, или самопородена и това само по себе си е общение на нашите мисли. И все пак предизвиква объркване, защото има изказ на това. За да може да получавате ясно, това, което общението на мисли, което е преживяно, не трябва да бъде, е такова на въпрос, а би трябвало да е на възприемчивост и би трябвало да разчитате на способността си да знаете, че е винаги налична, за да прехвърля мислите, които получавате правилно и незабавно [не се чува] инструмент.

И трябва да разберете, че комуникираме концептуално: докато напредвате, и докато приемате концепцията, тя трябва да бъде филтрирана през вашия интелект и чрез вашия речников склад, изразът на тази концепция се появява. А това е общението на мисъл, което е желано. И не трябва да се страхувате от собствената си способност да различавате източника, от който е дошла информацията. Знаете вътре в себе си дали желаете да приемете или отхвърлите концепциите и вие като инструмент сте свободни да отмените всяко приемане, като просто пожелаете да спре и откажете да го изразите. Много пъти нашите инструменти, докато учат, а понякога онези, които са добре настроени, вмъкват несъзнателно порции от собствените им мисли. И все пак, приятели мои, ако тези вмъкнати части бяха, така да кажем, в ущърб на това, което искаме да изразим, тогава не бихме използвали този инструмент. Ако проучите този вид съдействие, за който говорим, ще откриете, че е имало много хора, които са искали да осъществят контакта, и че по-голямата част вече не изразява тази форма на комуникация. Много избраха сами да откажат този поток от информация и много, приятели мои, са били отхвърлени от нас, когато са злоупотребили с тази информация, която са получили. Ние не сме осъждащи, но няма да допуснем злоупотребата от нашите инструменти с това, което искаме да споделяме.

Достатъчно ли е това?

[Не се чува]

Имате ли някакви други въпроси?

[Пауза]

Ако няма въпроси, ще ви оставим. Благодарни сме да бъдем с вас и винаги ще бъдем. Нашата любов и светлина и тази на Твореца е с вас. Аз съм Лейтос. Адонай. Адонай. Адонай васу борагус.