(Х канализира)

Аз съм Хатон. Поздрави, приятели мои, в любовта и в светлината на нашия безкраен Създател. Ще говоря с вас тази вечер, защото беше поискано и нашето предназначение е да бъдем тук. Ще говоря по няколко теми и ще се опитам да отговоря на много от вашите въпроси, тъй като ние сме наясно с тях.

Казвал съм, че моето име е Хатон. И все пак искам да знаете, че това не е име, както бихте го разбирали. Това е просто средство да се идентифицираме по начин, който е приемлив за вас. Ако бяхте в нашия свят, така да кажем, бихте разбрали концепцията; концепцията за липса, така да кажем, на желание за идентификация. Това не означава, че ние не живеем като индивиди. Но това означава, че ние живеем като един, заедно, обединени за една цел, а не желаещи, така да кажем, да подсилваме нашите личности и нашите егоистични черти. Искаме само да се обединяваме и да служим, тъй като стигнахме до осъзнаването, че всички хора са слуги един на друг. И е наше задължение и наше желание да служим на тези върху планетата Земя, в тяхното време на нужда.

Ние сме дошли от много райони, както бихте го разбрали и сме пропътували страхотни разстояния, както бихте го разбрали. Но за нас разстоянията са почти несъществуващи. Смятаме, че хората на планетата Земя, които се опитват да разберат, така да кажем, механиките на вселената, донякъде се заблуждават в тяхното преследване на знание. Защото приятели мои, да разберете физическия интелект, който използвате, докато съществувате на планетата Земя, да използвате този интелект, за да се опитате да разберете вселената, в много отношения е безполезно усилие. Интелектът, който използвате, е програмиран да приема ограничени принципи, което означава, че сте наложили ограничения на това, което той ще възприема. А вселената, приятели мои, е основана на безкрайността, всички неща бивайки безкрайни и следователно нямащи ограничения. Затова е непонятно за нас, човекът да можеше да разбере вселената в своята цялост, използвайки само интелекта, който е много пъти [не се чува].

Ние не се опитваме да бъдем презрителни по никакъв начин. Опитваме се само да показваме и да даваме истината, както я възприемаме. Каквото и да казваме, молим само да слушате, ако желаете и да решите за себе си, дали е истината това, което говорим и дали истината, която говорим, е това, което търсите. Защото, приятели мои, истината може да бъде представена по много начини. Въпреки че винаги ще казва същото, то може да бъде формулирано по много различни [начини] и да бъде донесено чрез много различни източници.

Причината че това е по този начин на вашата планета е, че вашите народи все още полагат усилия в предела на своите личности и търсят средства за лична идентификация. Затова всеки трябва да избере да следва пътя, който е най-удобен за него. В разбирането на това, може да видите, че не е ничия отговорност да се посочва заблудата на какъвто и да било път на този, който съзнателно следва този път с любов в сърцето си. Макар че пътят може да не е най-чистият във вашите очи, любовта в неговото сърце е. И тази любов в крайна сметка ще притегли всичко към тази универсална точка, където всичко е наистина едно с другото.

Не гледайте на вашия брат като на някой различен от вас. Погледнете своя брат като отражение на част от вас и от вашия Създател. Творецът, приятели мои, е термин, който използваме, за да обозначим това, което според нас е вездесъщата енергия и интелигентност, така да кажем, създателят на всички неща. Виждаме присъствието на този Творец вътре във всеки индивид и във всяка материя. Защото, ако наистина, както много от главните ви философии са заявили, всички неща са едно, тогава Творецът трябва да е в тях. Най-големият закон, който може да спазвате, е да обичате и да се уважавате един друг, както бихте себе си; да обичате и да уважавате Твореца във всеки индивид. Не се опитвайте да се съсредоточавате върху онези точки на личността, които изглеждат нежелателни за вас, а съсредоточавайте вниманието си върху онези точки на универсалност, едно с Твореца, във вашите братя. И по този начин ще се приобщавате по-бързо, в любов и в хармония, не само с братята ви на тази планета, а с братята ви във вселената,

Защото, вселената, в която всички ние съществуваме, е безкрайна по размер и безкрайна в населението, както бихте знаели. Ние от Конфедерацията на планетите в служба на безкрайния Създател, както понякога наричаме себе си, сме били с вас през цялата ви история, но сега сме по-многобройни от всякога. И всеки от вас, поглеждащ ситуациите във вашия свят, наистина може да разбере защо. Защото човекът на планетата Земя е хванат не само в собствената си илюзия, но и в дилема. Той е създал за себе си това, което бихте определили като неизбежно унищожение, дължащо се на злоупотреба с околната среда и съзнателно прожектиране на негативни мисловни форми. Това всъщност е очевидно и в много отношения е било заявено от вашите учени. Въпреки че не знаят истинските причини за това, те знаят ефекта, който вече е в процес.

Ето защо дойдохме да помогнем на хората на Земята да разберат какво са направили, за да причинят този ефект, и какво могат да направят, за да облекчат в най-голяма степен тези ефекти, които вече са в процес. Не искаме да говорим за обреченост. Не искаме да говорим за унищожение. Искаме да говорим за възраждането на планетата Земя. Възраждане не само във физически смисъл, но по-важно в смисъл, който бихте определили като духовен. Приятели мои, можете да живеете в този тип среда, толкова дълго, колкото вие изберете да правите така. Но ако решите да напредвате, така да кажем, по еволюционната стълбица, тогава е необходимо да се стремите духовно да разбирате себе си и способността ви да създавате средата, която сте избрали. Всеки един от нас е продължение, както вече сме казвали, на Твореца. И вътре в нас е засадена способността да се проектират мисъл-форми и ако се отделя достатъчно време, да се прояви тази мисъл-форма във физическата действителност и преживяване. Вие наистина сте съ-твореца на вашата среда с тези, с които сте избрали да се свържете.

Човекът на планетата Земя гледа в тези дни и времена най-вече да изпита това, което се нарича феномен. Но ние ви казваме, че няма такова [нещо] като феномен. Всички неща са естествени в тази вселена и всички неща са възможни. Всеки от вас е феномен ‒ вашият живот, всичките ви преживявания са създадени от вас и повечето от вас дори не осъзнават това. За нас това е феноменът: вашата липса на разбиране за вашите способности.

Човеко на Земята, отвори сърцето си, отвори ума и духа си. Позволи на истината за вселената, която се намира в теб, да се излъчва не само в тази среда, но и през вселената. Не етикетирай нищо и не ограничавай нищо. Позволи на твоя живот да тече свободно, както е предназначено да бъде. Влизай в себе си периодично всеки ден в това, което би нарекъл медитация, и позволявай на Бога в теб, на същността на Твореца в теб, да те успокоява, да те вдъхновява и да задоволява твоите нужди. Слушай мълчанието, което толкова лесно можеш да чуеш. И в това мълчание обещаваме да бъде всичкото знание на Вселената, ако само би го достигнал и приел.

Ние казваме много неща, когато говорим на вас от Земята. Но всъщност, най-важното което идваме да посочим, е необходимостта индивидът да поеме върху себе си инициативата да се развива на духовна основа. И ние сме открили най-целесъобразното, така да кажем, средство, което е практикуването на медитация. Това е ключ, даден ни от нашия Баща, Създателя, за да отключим онези врати, които изглеждат толкова упорито заключени пред нас. Освободете се и освободете братята си, като влизате в себе си в мълчанието. Това е най-необходимата част.

Ние от Конфедерацията сме много щастливи да споделяме с вас. Ще прехвърлим тази връзка към друг инструмент. Аз съм Хатон.

(Карла канализира)

Аз съм Хатон. Сега съм с този инструмент. И отново ви поздравявам в любовта и светлината на нашия безкраен Създател. Ще продължа.

Да, приятели мои, ние ви молим да медитирате в мълчание всеки от вашите дни. И ние правим това с основание, приятели мои. Казахме ви, че любовта е всичко, което съществува. Трябва да обичате братята и сестрите си. Но, приятели мои, началото на любовта е любовта към себе си като цяло и съвършено същество. В медитацията осъзнавате истинската природа на вас самите и следователно, приятели мои, истинската природа на вселената, защото вие сте неделими, напълно свързани с всичко, което съществува. Ето защо вие и ние сме братя, защото нито времето, нито пространството, нито всички измерения на творението могат да разделят единството на съзнанието.

Считайте, приятели мои, себе си като физически същества, облечени в много слоеве и видове облекло, които покриват това, което наричате голота. Имате много неща, които правите, които поставяте върху себе си, много различни начини, по които привеждате в ред онези части от тялото, които могат да растат от ден на ден. Това, което наричате ваша коса, е аранжирано по такъв начин, че да прави определено впечатление или да ви се харесва, или да се харесва на обществото. И когато сте бронирани с цялото облекло и външния вид, които желаете, тогава и едва тогава срещате света, какъвто го възприемате извън себе си. С всеки слой дрехи, с всяко привеждане в ред на косата и вашите миризми, и различните проявления на физическото ви същество, вие се отделяте от външния свят и ограничавате отговорите, които имате нужда да получите от своя страна. Това са вашите защити на физическо ниво срещу тези неща, които не смятате за част от себе си. Те са вашето определение за вашето аз. Може би това не е съзнателно. И може би вашето определение е много безгрижно. И все пак съществува, приятели мои.

Мисълта да позволите на физическото ви същество да се разхожда голо във физическия свят не е такава, която изглежда много привлекателна. И все пак, приятели мои, всички същества са голи. Всички същества са обединени дори в тялото си, дори на нивото на физическата илюзия, чрез пълната естественост и валидност на всички функции и проявления на тяхната физическа форма. В голотата, онези разлики, които изглеждат толкова очевидни, когато човек започне да говори, когато човек започва да се ограничава чрез дрехите и културните различия, отпадат и можем да видим, че всички сме едно.

На умствено ниво, така да кажем, или на емоционално, или духовно ниво - трябва да коригираме този инструмент - умствено, емоционално и духовно нива, тези нива, които са невидими, са онези, които бихме разгледали по това време. На тези нива също имате облекло и ограничения. Имате вашето умствено и емоционално ограничения, тясно свързани с вашето понятие за това кои сте, и те могат да се считат за вашите дрехи. Но вътре във вашите дрехи, приятели мои, е най-ужасното ограничение от всички. Подобно на тесни превръзки, невидимото ви Аз е увито в ужасно ограничение, състоящо се от онези чувства, които имате към другите относно онези неща, които смятате, че са ви направили, [за] които не сте им простили. А от друга страна, приятели мои, чувствата ви на вина за неща, които сте направили на вашите братя и сестри, за които не чувствате прошка. Никога няма да бъдете цялостни, приятели мои. Вие винаги ще бъдете осакатени, докато носите тези превръзки около вашето духовно тяло. О, приятели мои, този инструмент има в паметта си история за мъж, който се прибрал с красива жена и когато се съблякла, тя свалила перуката, грима, сутиена с подплънки и дървения си крак и внезапно тя вече не била много красива.

Приятели мои, всички онези, които гледате в тази група и другаде, всички тези, приятели мои, са осакатени. Всички те имат дървени крака. Всички те имат перуки. На нивото на вашата човешка личност, те са обвити в тесни превръзки от онези неща, които не са простили, и онези неща, за които те смятат, че не са били опростени. И затова те се проявяват в илюзията по несъвършени начини. И вие, приятели мои, се проявявате в илюзията по един несъвършен начин.

Сега се връщаме към медитацията. Когато започнете да влизате в тишината, вероятно имате игри, които играете, както бихме ги нарекли, в които се опитвате да носите вашия облечен дух, вашия ограничен дух в тишината. Не правете това, приятели мои. Представете себе си, мислено, взимащи вината и я захвърлящи я, както бихте направили с дреха. Взимащи негодуванието, страха - оставящи ги настрана и ходещи като вашия бляскав гол аз във водите на чистотата. След като сте се изкъпали в пълна прошка, пълна чистота за момента, можете да изплувате и в ума си можете да седнете и да слушате. Ослушвайте се за тези сигнали, които ще дойдат при вас в тишината. Вие сте цялостна и завършена личност. Вътре във вас е съвършенството, мъдростта и всички атрибути на любовта. Да, вие ще излезете от медитацията. Да, ще започнете да увивате превръзките около себе си. Но когато отново и отново се връщате в медитация, съблечете се изцяло и позволете на това успокояващо усещане за цялост да дойде във вашата осъзнатост. Започвате да гледате на братята и сестрите си с нещо, което се доближава до истинската любов, защото вие ще виждате, зад всякакви прояви които биха могли да се случат, онова цялостно и съвършено същество, което се намира вероятно много далеч надолу или вероятно много очевидно под умственото, духовното, емоционалното и физическото облекло.

Винаги сме ви поздравявали в любов и светлина, защото това е всичко, което съществува. Не можем да ви поздравяваме в нищо друго. Когато влизате в тишината, знайте, че сте в това, което е любов. Няма къде другаде да се отиде. Няма външно влияние, което да търсите. Всичко, което желаете, е вътре. Медитирайте, приятели мои. И винаги ще ви помагаме по всякакъв начин, по който можем.

По това време ще отворя срещата за въпроси. Ако имате въпрос, моля, говорете.

Бихте ли предали някои мисли за сънищата и интерпретирането им?

Ние сме наясно с вашия въпрос. Сестро моя, вие вече трябва да знаете, че съзнанието не спира нито със съня, нито със смъртта. Следователно, това, което си спомняте от сънищата си, е спомен, който вашето съзнание е запазило по време на вашето спане. Има много нива на съзнание под това, което наричате съзнание, и много не са разбрани от тези, които изучават сънищата. Нивото, което най-често е описвано от онези, които изучават значението на сънищата, е нивото, в което сте вие, когато вашия висш аз, се опитва да говори с вашия съзнателен аз за материала, който сте обхванали в своето преживяване, в последния ден или в кратък период. Може да има много символи, които онези, които интерпретират сънищата, доста адекватно са обхванали, които могат да се използват в собствените ви сънища като вид символизъм, така да кажем, за да смекчат удара на уроците, които вашите сънища се опитват да ви предложат.

Ние не смятаме това за най-важния тип сън, все пак. В действителност, вашето съзнание бива обучавано от вашите учители по време на сън. И доста често, ако сте много грижливи, да водите записи на вашите сънища, вие ще започнете съзнателно да си спомняте поне част от тези уроци. Това е най-ценно за вас и заслужаващо да опитвате да откриете, чрез водене на записи на вашите сънища.

Има някои случаи, когато по-напредналите сред вашите хора имат работата, така да кажем, да напускат тялото си по време на сън и в едно от духовните тела, както този инструмент би ги нарекъл, да ходят на други места и да работят с тези, които може да се нуждаят от някакъв вид помощ, с умствени или физически проблеми. Тези лечители, както може да ги наречем, са рядкост, но те са много полезни и съществуват и това е друга дейност, която се случва в, така да кажем, една форма на сън.

Отделно от всичко това сестро моя, са виденията от бъдещето или от настоящето, в които виждате в много реално усещане, какво ще се случи. Това се случва в това, което бихте нарекли петото измерение и няма нищо общо със сънуването. Вие сте всъщност там и вашето съзнание е напълно будно.

Това отговоря ли на въпроса ви?

Да. Благодаря ви.

Има ли друг въпрос? Приятели мои, това беше по-дълга среща от обикновено. И ние сме много благодарни за вашето търпение, тъй като имаме добро количество да ви предадем. Ние отново ви молим да разберете, че идваме при вас не да ви даваме технологии – защото приятели мои, няма да сте способни да се справите с технологиите, – а любов. Защото, приятели мои, вие болезнено се нуждаете от любов.

Нека споделим с вас това. Ако всички вие можехте да се обичате един друг, бихте се въздържали от войнствените си усилия и от вашите отбранителни усилия. И приятели мои, онези пари, които сега трябва да харчите за вашите технологии, ще бъдат достатъчни, за да ви дадат разкритията, които вашите учени биха искали да направят. Можем да ви кажем, че сме наясно по това време на вашата планета, че има [такива] достатъчно близко до разбирането на методите за задвижване, силата на термоядрения синтез и други полезни части от технологичното разкритие, че употребата на пари, достатъчно за финансиране на тяхното изследване, би направило пробив. Но вашите правителства няма да харчат парите за научни изследвания, освен ако нямат отбранителни способности.

Приятели мои, технологиите ще дойдат, когато имате любов. Разбираме, че това сигурно ви се струва, че е, както би казал този инструмент, голямо измъкване. Но не е така. Можем само да ви кажем, че когато имате любов, вие сте радостни и изпълнени с енергия и това, което ви е било дадено да правите, ще го направите. И ще дойдат пробивите, и технологиите ще дойдат. Ако нямате любов, както е писано в светите ви писания, всичко, което правите, ще бъде кухо.

Особено важно е да ви кажем това по това време, защото сте в края на един цикъл и ако имахте време, бихте могли да не го използвате. Защото времето стига до своеобразен край и вие стигате до едно начало. Затова опитайте по това време да намерите любовта в себе си и да се протегнете към братята и сестрите си.

Ако пътят ви ви отведе към науката, към политиката, към каквото и да е взаимодействие с братята и сестрите ви, така да бъде. Философите и духовно насочените хора не са на върха на планината. Те слизат от планината и живеят за доброто на братята и сестрите си и за любовта на Отца, която им дава живота, съзнанието, таланта и волята.

Ние протягаме ръце към вас, мои приятели. И ние ви оставяме в любовта и светлината на нашия безкраен Създател. Аз съм Хатон. Адонай васу борагус.